hotel bell

Iza Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga uspešne četiri godine: Belenzadi još jedan mandat

Dragana Belenzada, dosadašnja direktorka Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i naredne četiri godine će obavljati tu funkciju, jer je rukovodila ovom institucijom vrlo uspešno, o čemu svedoči broj realizovanih projekata i visina sredstava obezbeđenih za unapređenje gradova i opština na jugu Srbije.

Predsednik Skupštine Centra i gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, podsetio je na činjenicu da je ova agencija do sada realizovala preko 20 projekata, ukupne vrednosti oko 7 miliona evra. Uređeni su parkovi, postavljeni moderni mobilijari, rekonstruisani i adaptirani vrtići i škole, energetski sanirani pojedini objekti:

– Dragana Belenzada Centrom rukovodi od 2017. godine. Za to vreme, Centar je delovao u svrhu ostvarenja svoje regionalne misije i ciljeva određenih osnivačkim aktima. Pripremani su i sprovođeni lokalni, regionalni i međunarodni projekti. Dva su posebno značajna: ”Partnerstvo i izgradnja kapaciteta-put do održivog razvoja”, kojim su institucionalno umrežene jedinice lokalne samouprave Jablaničkog i Pčinjskog okruga sa razvojnim institucijama Severne Makedonije. Drugi, pod nazivom ”Pametna specijalizacija -poluga regionalnog razvoja”, doprinosi podizanju stepena informisanosti subjekata regionalnog razvoja o značaju uvođenja pametne specijalizacije.

Od ostalih, kako reče Cvetanović, vredi pomenuti ”Magiju sinergije” u okviru Programa prekogranične saradnje sa Bugarskom, odnosno ”Povezivanje bisera”, koji se realizuje sa Severnom Makedonijom.

Zahvaljujući na poverenju koje su joj ponovo ukazali članovi Skupštine, direktorka Dragana Belenzada, podnela je kratak izveštaj u rezultatima rada u poslednjih pet godina:

– Održali smo preko 220 obuka, sa oko 2.800 učenika. Centar je pružio 178 konsalting usluga klijentima, 67 firmi je dobilo uslugu monitoringa. Organizovano je šest B2B susreta, sa učešćem oko 350 privrednika. Pružili smo direktnu i indirektnu podršku u grantovima, savetodavnim uslugama i prosleđivanju informacija o dostupnim izvorima finansiranja. Ukupna vrednost dodeljenih sredstava je preko 800 hiljada evra. Centar je učestvovao u izradi više od 20 strateških dokumenata.

Trenutno se radi na projektu ”Zeleni talasi”, kojim će se malim i srednjim preduzećima omogućiti nabavka solarnih panela, sa visinom pojedinačnih subvencija do 2 hiljade evra. Centar radi i na pripremi projektne dokumentacije za dva javna poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija.

Check Also

Leskovački osnovci danas pokazali svoje sportsko umeće u okviru Malih olimpijskih igara

Opštinsko prvenstvo u okviru Malih olimpijskih igara, u kojem je učešće uzelo preko stotinu dece …

Оставите одговор