Tag Archives: Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

”Mozzart” i Ministarstvo za rad, dodeljuju 10 hiljada evra najboljoj ženskoj biznis ideji

Rok za prijavljivanje je produžen za 15 dana i traje do 30. jula, a konkurs se sprovodi u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, sa namerom da se sa po 10.000 evra, podrži najboljih pet ženskih biznis ideja Namere pokretača inicijative i partnera na projektu jesu ekonomsko osnaživanje žena, …

Read More »

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, raspisalo konkurs za podršku ekonomskom osnaživanju žena

Sredstva su namenjena organizacijama civilnog društva, koje imaju projekte za unapređenje položaja žena na tržištu rada. Rok za podnošenje prijava je 17. maj Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost je, u protekle tri godine, sa 57 miliona evra podržalo 16 organizacija civilnog društva i 2o lokalnih samouprava , kroz projekte namenjene …

Read More »