Tag Archives: interno raseljene porodice

Pomoć grada u građevinskom materijalu za pet interno raseljenih porodica

Grad Leskovac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije aktivno učestvuje u svim programima poboljšanja uslova života ove kategorije. Jedan od takvih programa je i program pomoći u građevinskom materijalu namenjenim porodicama interno raseljenih lica, koja imaju prebivalište odnosno boravište na teritoriji Grada Leskovca. Pomoć u građevinskom …

Read More »