Tag Archives: Upravljanje otpadom

U CSU održana radionica “Planiranje upravljanja otpadom sa osvrtom na primarnu separaciju otpada”

U Centru za stručno usavršavanje održana osma radionica na temu upravljanja otpadom. Radionica predstavlja deo Akcionog plana za sprovođenje Paketa podrške unapređenja kvaliteta usluga, dijaloga i efikasnosti lokalne administracije čiji je finansijer Vlada Švedske. Radionici su pored predstavnika Grada Leskovca i stručnih službi gradskih uprava, prisustvovali Švedski i domaći eksperti …

Read More »