Tag Archives: kredit

Poslednji kredit u celosti isplaćen, Grad Leskovac nije više kreditno zadužen

Isplatom od 128.720.812,55 iz budžeta grada Leskovca u celosti je isplaćen kredit za finansiranje projekata kapitalnih investicionih rashoda u iznosu od 1.527.478 evra ili 180.000.000 dinara, uzet 26.07.2019. godine sa grejs periodom od 24 meseci i rokom otplate do 06.11.2026. godine. Izmirenjem ovih obaveza, Lokalna samouprava grada Leskovca nije više …

Read More »

Danas isplaćena poslednja rata kredita od 4 miliona evra uzetog 2006. godine za izgradnju vodosistema “Barje

Kredit za potrebe finansiranja Investicionog programa završetka izgradnje vodosistema „Barje“ u iznosu od 4 miliona evra uzet je na korišćenje 31.07.2006. godine sa rokom otplate do 01.06.2021. godine. Današnjom isplatom poslednje rate, u iznosu od 3,8 miliona dinara u celosti su izmirene obaveze po osnovu ovog kredita. Podsetimo, akumulacija „Barje“ …

Read More »