Home / Tag Archives: kredit

Tag Archives: kredit

Danas isplaćena poslednja rata kredita od 4 miliona evra uzetog 2006. godine za izgradnju vodosistema „Barje

Kredit za potrebe finansiranja Investicionog programa završetka izgradnje vodosistema „Barje“ u iznosu od 4 miliona evra uzet je na korišćenje 31.07.2006. godine sa rokom otplate do 01.06.2021. godine. Današnjom isplatom poslednje rate, u iznosu od 3,8 miliona dinara u celosti su izmirene obaveze po osnovu ovog kredita. Podsetimo, akumulacija „Barje“ …

Read More »

Grad Leskovac isplatio poslednju ratu kredita od 3,6 miliona evra zaključenog 2011. godine

Grad Leskovac je izmirio poslednju ratu kao obavezu po uzetom kreditu kod Unikredit banke. Kredit kod Unikredit banke zaključen je u 2011.godini sa grejs periodom od 12 meseci i rokom otplate do 2018.godine, po kamatnoj stopi tromesečni euribor plus 3,4% što je na početku otplate iznosilo preko 5 %. Kredit …

Read More »