hotel bell

Rebalansom budžeta obezbeđeno više od 40 miliona dinara za otpremnine zaposlenima u javnim preduzećima

Razlog predloženog rebalansa su, pre svega, potreba za obezbeđenjem dodatnih sredstava potrebnih za isplatu otpremnina zaposlenima u javnim i javno-komunalnim preduzećima, kao i preusmerenjem određenih sredstava na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova

Kako stoji u obrazloženju, u okvuur tekućih subvencija, biće obezbeđena suma od 41,2 miliona dinara za otpremnine: za zaposlene u “Pijaci“-25,2 miliona, u “Vodovodu“ 4,25 miliona, “Toplani“ 3,25 i “Domu“, 8,5 miliona dinara.

Za prethodnih devet meseci, došlo je do vrlo visokog izvršenja po osnvu prinudne naplate na poziciji novčane kazne i penali po rešenju sudova, tako da je bilo neophodno izvršiti korekciju i ovu vrstu rashoda uvećati za 94 miliona dinaa. Takođe, kapitalne sunvencije za JKP “Grdelica“, uvećane su za 3,2 miliona, na ime izrade projektno-tehničke dokumentacije za izradu projekta trase vodovodne mreže.

Što se tiče umanjenja budžeta na rashodnoj strani, treba pomenuti da je na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže ostvarena ušteda od 12, 3 miliona, a na osnovu naplaćene bankarske garancije za neizvršenje građevinskih radova, na izgradnji Gradskog trga, ušteđeno je 43,7 miliona dinara.

Sredstva planirana za izgradnju skladištno-distributivnog centra, u iznosu od 60 miliona, planirana su za 2013. godinu, pa je za toliko umanjen ovogodišnji budžet. Do izmena je došlo i zbog uvećanih troškova prevoza za zaposlene u SRC “Dubočica“, gde su istovremeno stalni troškovi smanjeni za 12 miliona.

Konačno, zbog visokog ostvarenja prihoda po osnovu poreza na zarade za prvih devet meseci, izvršena je korekcija i procena ovog prihoda za 54 miliona više u odnosu na planirano.

Check Also

Isplaćena jednokratna pomoć porodiljama

Danas je iz gradskog budžeta na ime jednokratne pomoći porodiljama isplaćen iznos od 980.000 dinara. …

Оставите одговор