Tag Archives: ZZJZ Leskovac

Statistika poražavajuća – Sа lоšim mеntаlnim zdrаvljеm sе suоčаvа svе vеći brој аdоlеscеnаtа i mlаdih

Prоmоciја mеntаlnоg zdrаvljа i prеvеnciја mеntаlnih pоrеmеćаја i bоlеsti је sаstаvni dео Аgеndе оdrživоg rаzvоја, usvојеnе оd strаnе Gеnеrаlnе sкupštinе Uјеdinjеnih nаciја 2015. gоdinе. Јеdаn оd ciljеvа Аgеndе оdrživоg rаzvоја је dа sе dо 2030. gоdinе zа trеćinu smаnji prеvrеmеni mоrtаlitеt оd hrоničnih nеzаrаznih bоlеsti кrоz prеvеnciјu i tеrаpiјu, као …

Read More »

Danas počela vakcinacija protiv gripa

ZZJZ Leskovac za teritoriju okruga je dobio ukupno 9000 doza vakcine protiv sezonskog gripa i to 9000 doza četvorovalentne vakcine Influvac tetra proizvođača Abbott Biologicals.Četvorovalentna vakcine Influvac tetra sadrži dva podtipa infuence A virusa i dva podtipa infuence B virusa namenjena za sezonu vakcinacije protiv gripa 2023/2024 godinu. Namenjena je …

Read More »

ZZJZ Leskovac: Voda iznad brane u Vlasotincu može se koristiti za kupanje – tuširanje obavezno

Zavod za javno zdravlje Leskovac dostavio je danas Opštinskoj upravi u Vlasotincu rezultate analiza vode, kao i zaključak da se gradsko kupalište u Vlasotincu iznad brane može koristiti za kupanje i rekreaciju uz obavezno tuširanje nakon kupanja. Takavzaključak stigao je i pre dve sedmice. -Mi postupamo u skladu sa zaključkom …

Read More »

Sutra šetamo Stazama zdravlja- u susret proleću

Planinarsko-skijaški klub ”Kukakvica”, u saradnji sa Centrom za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Leskovac, sutra organizuje tradiconalnu akciju ”U susret proleću” Staza zdravlja, koju, na Hisaru, uređuje i održava PSK ”Kukavica”, idealna je za šetnju i rekreaciju. Polazi iz Parka ”Devet Jugoviča”, a završava u Spomen parku. Okupljanje učesnika …

Read More »

Vazduh u Vlasotincu od “jako zagađenog” do “prihvatljivog”

Od 23 dana u januaru, koliko je Zavod za javno zdravlje Leskovac merio parametre zagađenja vazduhau Vlasotincu, dva dana je kvalitet vazduha bio u kategoriji „zagađen“, dva dana u kategoriji „jako zagađen“ i tri dana u kategoriji „prihvatljiv“. Ostalih dana kvalitet vazduha bio je u kategorijama „dobar“ i „odličan“. Merene …

Read More »

,,Šta znamo o AIDS-u” u Brestovcu

U organizaciji Doma kulture u Brestovcu, povodom Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Leskovac održano je edukativno predavanje učenicima osmog razreda OŠ,, Branko Radičević”. Tradicionlano, već 19 godina unazad učenici starijih razreda u prvoj nedelji decembra prisustvuju edukativnom predavanju i imaju mogućnost da se …

Read More »

Zdravlje tokom čitavog života: Od 16. do 20. maja Evropska nedelja javnog zdravlja

U periodu od 16. do 20. maja će se u evropskim zemljama obeležiti, četvrtu godinu zaredom Evropska nedelja javnog zdravlja pod sloganom „Zdravlje tokom čitavog života“.  Javno zdravlje je u fokusu širom Evrope, što će se posebno pokazati i u ovoj nedelji.  Cilj je unapređenje informisanosti stručne i opšte javnosti o …

Read More »

Danas obeležavamo Svetski dan fizičke aktivnosti

Foto: arhiva Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti оbеlеžаvа sе svаке gоdinе 10. mаја pоd slоgаnоm „Krеtаnjеm dо zdrаvljа”. Оvај dаtum ustаnоvljеn је 2002. gоdinе оd strаnе Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZО) u cilju pоdizаnjа svеsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičке акtivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju zdrаvljа. Fizičка акtivnоst prеdstаvljа svако кrеtаnjе …

Read More »