Početna / DRUŠTVO / Leskovačka Opšta bolnica raspisala konkurse za prijem u radni odnos
hotel bell

Leskovačka Opšta bolnica raspisala konkurse za prijem u radni odnos

Opšta Bolnica Leskovac raspisla je oglase za prijem u radni odnos, na neodređeno i određeno vreme, kao i na zameni odsutnih radnika za lekare, sestre, tehničare, spremačice i druge nemedicinske radnike.

RASPISUJE SE JAVNI OGLAS za prijem u radni odnosnaNEODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom, za obavljanje poslova:

DOKTORI MEDICINE

 • Doktor medicine Odseka za konzervativno lečenje Službe za urologiju– 1 izvršilac;
 • Doktor medicine Odseka za specijalističko-konsultativnu delatnost Službe za opštu hirurgiju– 1 izvršilac i
 • Doktor medicine Odseka za kolekciju i konzervaciju krvii vaspitno-motivacioni radSlužbe za transfuziju krvi– 1 izvršilac.

VIŠE MEDICINSKE SESTRE/FIZIOTERAPEUTI

 • Viša medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 Odseka za intenzivnu negu Odeljenja za urgentna hirurška oboljenja Službe za opštu hirurgiju– 1 izvršilac i
 • Viši fizioterapeut Odseka za produženo lečenje i rehabilitaciju Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju– 1 izvršilac.

MEDICINSKE SESTRE/LABORATORIJSKI TEHNIČARI

 • Medicinska sestra/tehničar Dnevne bolnice Službe za psihijatriju– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar u interventnim procedurama Odseka za invazivnu kardiološku dijagnostiku Odeljenja za kardiovaskularne bolesti Službe za internu medicinu sa dermatovenerologjom– 2 izvršioca;
 • Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali/instrumentarOdseka za rad u operacionom bloku i intenzivnoj nezi Službe za ortopediju i traumatologiju– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar u hemodijaliziOdseka za specijalističko-konsultativnu delatnost sa dnevnom bolnicom Službe za nefrologiju sa centrom za dijalizu– 1 izvršilac;
 • Laboratorijski tehničar u dijagnostici Odseka za specijalnu biohemiju Službe za laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršilac.

TEHNIČKI RADNICI

 • Rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja / šef Odseka za održavanje objekata Službe za tehničke i druge poslove– 1 izvršilac;
 • Službenik za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti / šef Odseka za obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu Službe za tehničke i druge poslove – 1 izvršilac.

RASPISUJE SE JAVNI OGLAS za prijem u radni odnosna ODREĐENO VREME ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA u trajanju od 24 meseca, sa punim radnim vremenom, za obavljanje poslova:

VIŠE MEDICINSKE SESTRE/FIZIOTERAPEUTI

 • Viša medicinska sestra/tehničar Odseka za toksikologiju Službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja– 1 izvršilac;
 • Viša medicinska sestra/tehničar Odseka za urgentni medicinski transportSlužbe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja– 1 izvršilac;
 • Viši fizioterapeut Odseka za ambulantnu rehabilitacijuSlužbe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju– 1 izvršilac;
 • Viši fizioterapeut Odseka za gerijatriju Službe za produženu negu i lečenje– 1 izvršilac.

MEDICINSKE SESTRE

 • Medicinska sestra/tehničar Odseka za kapljične infekcije službe za infektivne bolesti– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar Odseka za endoskopsku hirurgiju Odeljenja za abdominalnu hirurgiju Službe za opštu hirurgiju – 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar Odseka za specijalističko-konsultativnu delatnost Službe za ortopediju i traumatologiju– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar Odseka za specijalističko-konsultativnu delatnost Službe za opštu hirurgiju– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar Odseka za intenzivnu negu – Koronarna jedinica Odeljenja za kardiovaskularne bolesti Službe za internu medicinu sa dermatovenerologijom– 1 izvršilac.

RASPISUJE SE JAVNI OGLAS za prijem u radni odnosnaODREĐENO VREME ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA u trajanju od 24 meseca, sa punim radnim vremenom, za obavljanje poslova:

 • Viša medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali / instrumentarOdseka za rad u operacionom bloku i intenzivnoj nezi Službe za ortopediju i traumatologiju – 1 izvršilac;
 • Viša medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji Odseka za opservaciju i lečenje urgentnih stanja Službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja– 1 izvršilac;
 • Viša medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali/anestetičar Odseka anestezije i reanimacije za centralnu intenzivnu negu Službe za anesteziologiju sa reanimacijom– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi Odseka za nefrologiju sa peritonealnom dijalizom Službe za nefrologiju sa centrom za dijalizu– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 Odseka za cerebrovaskularna oboljenja – intenzivnu negu Službe za neurologiju– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji Odseka za urgentni medicinski transport Službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali/anestetičar Odseka anestezije i reanimacije za ortopediju i urologiju Službe za anesteziologiju sa reanimacijom– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali/anestetičar Odseka anestezije i reanimacije za otorinolaringologiju i oftalmologiju Službe za anesteziologiju sa reanimacijom– 1 izvršilac;
 • Socijalni radnik u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost Odeljenja za bolesti zavisnosti, granična stanja i neuroze Službe za psihijatriju– 1 izvršilac;
 • Defektolog Odseka za dijagnostiku, psihofizički razvoj i govorne poremećaje Odeljenja za dečju i adolescentsku psihijatriju Službe za psihijatriju – 1 izvršilac;
 • Kuvar/poslastičar Odseka za ishranu bolesnika Službe za tehničke i druge poslove– 1 izvršilac;
 • Tehničar održavanja odeće / radnik na pranju i peglanju veša Odseka za pranje i održavanje veša Službe za tehničke i druge poslove– 1 izvršilac;
 • Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge Odseka za održavanje higijene Službe za tehničke i druge poslove– 4 izvršioca;
 • Spremač/spremačica u operacionoj saliOdseka za održavanje higijene Službe za tehničke i druge poslove– 1 izvršilac;
 • Vozač sanitetskog vozila u bolničkim ustanovama Odseka za medicinski i uslužni transport Službe za tehničke i druge poslove– 1 izvršilac.
 1. u trajanju od 18 mesecI, sa punim radnim vremenom, za obavljanje poslova:
 • Domar/majstor održavanja / rukovalac parnih kotlova Odseka za grejanje Službe za tehničke i druge poslove– 1 izvršilac.
 1. u trajanju od 12 mesecI, sa punim radnim vremenom, za obavljanje poslova:
 • Medicinska sestra/tehničar u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka Odseka za hronične psihoze Odeljenja za psihoze Službe za psihijatriju– 1 izvršilac;
 1. RADI ZAMENE ODSUTNIH ZAPOSLENIH, sa punim radnim vremenom, za obavljanje poslova:
 • Doktor medicine specijalista u operacionim salamaili doktor medicine Odseka za konzervativno lečenje Službe za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom – 1 izvršilac;
 • Viša medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvuOdseka za lečenje patologije trudnoće Odeljenja za perinatologiju Službe za ginekologiju i akušerstvo – 1 izvršilac;
 • Viša medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali / instrumentarOdseka za rad u operacionom bloku Odeljenja za urgentna hirurška oboljenja Službe za opštu hirurgiju – 2 izvršioca;
 • Viša medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali/instrumentar Odseka za operativno lečenje ginekoloških oboljenja Odeljenja za ginekologiju Službe za ginekologiju i akušerstvo– 1 izvršilac;
 • Viši radiološki tehničar u dijagnostici Odseka za kontrastnu radiodijagnostiku Službe za radiološku dijagnostiku – 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 Odseka za intenzivnu negu Odeljenja za urgentna hirurška oboljenja Službe za opštu hirurgiju– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar na neonatologiji Odseka za zdravu novorođenčad Odeljenja za neonatologiju Službe za ginekologiju i akušerstvo– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar na neonatologiji Odseka za poluintenzivnu negu Odeljenja za neonatologiju Službe za ginekologiju i akušerstvo– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima Odseka za produženo lečenje i rehabilitaciju Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvuOdseka za ispitivanje i lečenje steriliteta Odeljenja za ginekologiju Službe za ginekologiju i akušerstvo– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali/anestetičar Odseka anestezije i reanimacije za ginekologiju i akušerstvo Službe za anesteziologiju sa reanimacijom– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji Odseka za urgentni medicinski transport Službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja– 1 izvršilac;
 • Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi Odseka za specijalističko-konsultativnu delatnost sa dnevnom bolnicom Službe za nefrologiju sa centrom za dijalizu– 1 izvršilac;
 • Vozač sanitetskog vozila u bolničkim ustanovama Odseka za medicinski i uslužni transport Službe za tehničke i druge poslove– 1 izvršilac;
 • Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge Odseka za održavanje higijene Službe za tehničke i druge poslove– 2 izvršioca.

Pogledaj takodje

Vrtić u Medveđi ponovo počinje sa radom

Foto: arhiva Na telefonskoj sednici održanoj 16. aprila 2021. godine, doneta je naredba da predškolska …

2 Komentari

 1. Godinama se borim da dobijem posao,bas u bolnici.Dok su svi zaposlili svoju decu,moj otac je umro na radno mesto u istoj toj bolnici.godine laganja,silnih staziranja i na kraju uvek neko drugi dobije posao,jer nisam clan nijedne stranke.i sad kao da poverujem da ljudi vec ne rade na tim poslivima

 2. „Dnevnik juga“ je greškom kopirao oglase za prijem u radni odnos iz prošle godine i objavio da je raspisan oglas za prijem nemedicinskih radnika (spremačica, vozača i sl), što je greška i to treba saopštiti, kako zainteresovani ne bi nepotrebno podnosili prijave na ove oglase i smatrali da su obmanuti kada u Bolnici budu vraćeni sa napomenom da oglasa nema.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *