Home / DOGAĐAJI / Javni radovi: Šansa za posao za nezaposlene sa teritorije opštine Lebane
hotel bell

Javni radovi: Šansa za posao za nezaposlene sa teritorije opštine Lebane

Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Lebane raspisuju javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. godini.

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi na kojima se angažuju nezaposlena lica realizuju se u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa.

Poslodavac – izvođač javnog rada sa sedištem na teritoriji opštine Lebane može organizovati sprovođenje javnih radova sa nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji NSZ Filijala Leskovac – Ispostava Lebane, a koja pripadaju nekoj od sledećih kategorija:

  • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
  • Romi,
  • lica bez završene srednje škole,
  • lica koja posao traže duže od 18 meseci,
  • osobe sa invaliditetom.
  • Prioritet za uključivanje u meru imaju lica iz navedenih kategorija koja se prvi put angažuju na javnim radovima.

Pre uključenja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Na javnim radovima se radno angažuje najmanje 5 (pet) nezaposlenih lica iz navedenih kategorija nezaposlenih.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

  • socijalne zaštite i humanitarnog rada,
  • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
  • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.
  • kulturne delatnosti (samo za osobe sa invaliditetom).

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđeni iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom.

Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada; naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od:

1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,

1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,

2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavaca – pružioca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat/licenca o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom licu koje je završilo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; naknada troškova obuke ne može biti isplaćena za lica koja su u prethodnom periodu već završila predviđenu obuku; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom, ukoliko isto nije regulisano zakonom.

Check Also

Sutra bez vode Donje Stopanje i nekoliko ulica u Vinarcu

Leskovački Vodovod obaveštava svoje potrošače da će bez vode sutra biti Donje Stopanje i nekoliko …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *