Home / DOGAĐAJI / Ulaganje u najznačajniji resurs: Kompanija MLADOST povećala plate zaposlenima 20%, ukupno od početka godine 35%
hotel bell

Ulaganje u najznačajniji resurs: Kompanija MLADOST povećala plate zaposlenima 20%, ukupno od početka godine 35%

Kompanija MLADOST sa svoja dva pogona za proizvodnju keramičkih crepova u Leskovcu i pogonima za proizvodnju blokova za zidanje u Vlasotincu, Topličkoj Maloj Plani i Stalaću, spada u red najuspešnijih i najznačajnijih proizvođača u ovoj grani u regionu.

Uspešnom privatizacijom, od pogona koji su bili pred zatvaranjem, investicijama u najsavremenuju opremu i tehnologiju, ljudske resurse i savremenu organizaciju, stvorena je izuzetno moderna Kompanija bez čijih proizvoda se ne može zamisliti savremena gradnja ne samo u Srbiji već i u regionu i tržištima u Evropi. Intenzivno i kontinuirano investiranje omogućilo je proizvodnju najsavremenijih proizvoda. Prošlogodišnjom investicijom u pogon u Leskovcu, koja premašuje 30 miliona evra, stvoreni su uslovi za proizvodnju najsavremenijeg engobiranog crepa.

Ulaganja od više desetina miliona evra u Vlasotincu, Topličkoj Maloj Plani i Stalaću. omogućila su da se u tim pogonima sada proizvode blokovi za zidanje velikog formata – energetski blokovi.

Kompanija MLADOST poklanja veliku pažnju zaštiti životne sredine, bezbednosti na radu i zdravlju zaposlenih, što je Kompaniji omogućilo da među prvima u Srbiji dobije integrisanu dozvolu.

U svim opštinama gde su pogoni MLADOST, uspostavljena je saradnja sa privrednim subjektima od kojih mnogi svoj rad baziraju isključivo na saradnji sa kompanijom MLADOST. Istovremeno, MLADOST je u svim tim sredinama dobar sused društvenoj zajednici pa tako prema ukazanim potrebama pomaže mnoge kulturne, sportske i druge aktivnosti uključujući i humanitarne.

Ono sa čime se MLADOST posebno ponosi je ulaganje u najznačajniji resurs Kompanije, a to je mlada i obrazovana radna snaga sprema da odgovori svim zahtevima i izazovima. U pogonima u Leskovcu, Vlasotincu, Maloj Plani i Stalaću radi preko 600 zadovoljnih radnika koji upravljaju i nadziru rad savremenih mašina i uređaja koje su preuzele naporne fizičke poslove u pogonima.

Pored redovnih isplata ostvarenih zarada, toplog obroka, regresa za godišnji odmor, putnih troškova, kompanija MLADOST isplaćuje svojim zaposlenim ai trinaestu platu kao i posebne novčane naknade povodom prigodnih praznika.

Kompanija MLADOST je dana 30.08.2022. donela Odluku o povećanju dosadašnje cene rada za 20%, a sve zbog odgovornosti i lojalnosti zaposlenih Kompaniji, njihovog zalaganja i truda kao i doprinisa poslovnim rezultatima. Ovo predstavlja drugo povećanje od početka 2022. godine, tako da ukupno povećanje cene rada iznosi 35%.

Poštujući tradiciju dugu više od jednog veka ali i gledajući u budućnost, radi obezbeđenja dugoročnog i stabilnog razvoja, definisani su planovi za nova ulaganja i modernizaciju proizvodnje, kao i ulaganja u postojeće kadrove, a sve u cilju njihovog daljeg usavršavanja i osposobljavanja.

Istovremeno, velika pažnja se poklanja prijemu nove radne snage, svih nivoa obrazovanja, kako bi se najstručnijim kadrovima nastavio dalji razvoj Kompanije MLADOST i svih njenih pogona.

Koračajući za ostvarenje tog cilja, Kompanija poziva sve zainteresovane radnike, svih obrazovnih profila, ukoliko žele da budu deo Kompanijei profesionalno se usavršavaju i napreduju, da se jave u bilo koji od pogona Kompanije radi započinjanja nove etape u svojoj karijeri.

Check Also

Trg pun malih istraživača: Manifestacija po meri svih generacija

Evropska noć istraživača, pokrenuta sa idejom da se nauka populariše i približi svima, preselila se …

Оставите одговор