Home / Tag Archives: Zdravstveni savet Srbije

Tag Archives: Zdravstveni savet Srbije

Kako se upravlja medicinskim otpadom

Medicinski otpad je sav otpad koji nastaje u zdravstvenoj ustanovi. Najveći njegov deo čini infektivni otpad, ali on može biti i hemijski, citotoksični i farmaceutski. Naravno, u zdravstvenim ustanovama nastaje i neopasan otpad, koji je moguće reciklirati. U svetlu aktuelne pandemije, posebnu pažnju izaziva upravo otpad koji je bio u …

Read More »