Tag Archives: zaštita prava

Danas obeležavamo Međunarodni dan intelektualne svojine: Da li znamo šta je to i kako se štiti?

Intelektualna svojina je svaka vrsta nematerijalnog ulaganja u biznis, odnosno vaše ideje, izumi, tvorevine i tajne koje vam daju prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu. Intelektualna svojina se štiti zaštitnim znakom, autorskim pravima, patentima i pravima poslovne tajne Sedamdesetih godina prošlog ceka, udeo nematerijalnih dobara u imovini privrednih društava …

Read More »