Tag Archives: violeta stamenković

Podela bračne imovine i van sudnice, brže i jeftinije

Zajednička imovina bračnih drugova uređena je  Porodičnim zakonom i određena je kao imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja bračne ili vanbračne zajednice. Naš zakon, takođe  omogućava slobodu da supružnici svojom voljom, bračnim sporazumom (ugovorom) regulišu  režim zajedničke imovine. Rešavanje sporova medijacijom, nije u velikoj meri zastupljeno u Srbiji, pre …

Read More »