Tag Archives: rasina energogas

Potpisan ugovor za gasifikaciju naseljenih mesta u Leskovcu

Grad Leskovac su danas posetili predstavnici preduzeća Srbijagas i strateškog partnera Rasina Energogas. Tema sastanka sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem i predstavnicima grada Leskovca odnosila na gasifikaciju grada i budućim koracima u realizaciji ovog projekta. Nakon sastanka konstituisana je investiciona grupa koja je formirana na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji …

Read More »

Grad Leskovac, Srbijagas i Rasina Energogas potpisali Ugovor o gasifikaciji naseljenih mesta na teritoriji grada Leskovca

Gasifikacija Leskovca, već uveliko traje, a danas su Ugovor o nastavku radova potpisali predstavnici grada Leskovca, firme Srbijagas i Rasina Energogas. “Cilj zaključivanja ugovora je izgradnja energetskih objekata na teritoriji našeg grada, odnosno stvaranje uslova da se potrošači prirodnog gasa priključe na distributivni gasni sistem i koriste prirodan gas. Svi …

Read More »