Tag Archives: rad u struci

Svaki četvrti mladi Srbin radi posao za koji se nije školovao

To pokazuje najnovije istraživanje Krovne organizacije mladih Srbije. Anketiranje je urađeno na 1.117 ispitanika, starosti od 15 do 30 godina. Nisu probirljivi, a više od polovine spremno je da se prekvalifikuje Petina mladih, koja se školuje ili je završila sa obrazovanjem, smatra da za njihovim obrazovnim profilom ne postoji potreba …

Read More »