Tag Archives: gradska kasa

Iz budžeta grada za obrazovanje isplaćeno 5,6 miliona dinara

Danas je za redovno funkcionisanje obrazovnih institucija na teritoriji grada Leskovca iz budžeta isplaćeno 5,6 miliona dinara. Obrazovanje predstavlja stub svakog razvijenog i stabilnog društva. Lokalna samouprava prepoznaje vitalnu ulogu vaspitno-obrazovnih ustanova, istrajno radi na stvaranju uslova za kvalitetan i savremen nastavni proces u svim školama zato redovno izmiruje sve …

Read More »

Iz gradskog budžeta isplaćen novac za obrazovanje, ugradnju asfaltne mase i postavljanje zaštitnih stubića

Danas je za redovno funkcionisanje obrazovnih institucija na teritoriji grada Leskovca iz budžeta isplaćeno 3,5 miliona dinara. Obrazovanje predstavlja stub svakog razvijenog i stabilnog društva. Lokalna samouprava prepoznaje vitalnu ulogu vaspitno-obrazovnih ustanova, istrajno radi na stvaranju uslova za kvalitetan i savremen nastavni proces u svim školama zato redovno izmiruje sve …

Read More »

Iz gradske kase 3,8 miliona dinara za Narodnu biblioteku i obrazovanje

Iz gradskog budžeta je danas za opremu za Naradnu biblioteku „Radoje Domanović“ u Leskovcu izdvojena suma od preko 1,5 miliona dinara. Radi se o opremi finansiranoj od strane Ministarstva kulture i informisanja, Centra za promociju nauke i Lokalne samouprave, a tiče se realizacije četiri podržana projekta Biblioteke, i to: Stvaranje …

Read More »

Iz gradskog budžeta JKP Grdelica isplaćeno 9 miliona dinara na ime održavanja javne higijene i zelenila

Grad Leskovac uplatio je danas Javno komunalnom preduzeća Grdelica skoro 9 miliona dinara na ime održavanja javne higijene i zelenila. Ovo gradsko javno preduzeće redovno obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti što odgovorna lokalna samouprava grada Leskovca omogućava zahvaljujući redovnim isplatama svih obaveza prema ovom i ostalim javno komunalnim preduzećima. …

Read More »