hotel bell

Očišćena još jedna deponijska predbrana na Kaluđerskoj reci

Akumulacija Barje na reci Veternici, projektovana sa prioritetnom funkcijom vodosnabdevanja stanovništva vodom, napunjena je 1994. godine i predstavlja ključno izvorište koje se koristi za vodosnabdevanje preko 90.000 stanovnika sa teritorije grada Leskovca i 38 naseljenih mesta. Njegova izgradnja obezbedila je zdravu, higijenski ispravnu vodu mnogim budućim generacijama.

Naš zajednički cilj jeste da održimo kvalitet vode akumulacije Barje kako bi zadržala svoju osnovnu funkciju glavnog izvorišta vodosnabdevanja grada Leskovca. Na ovaj način napravljen je dodatni prostor za nove količine nanosa čime će se sprečiti njegovo unošenje u akumulaciju, što će znatno uticati na poboljšanje kvaliteta vode, dok se kao krajnji rezultat dobija produžetak eksploatacionog veka same akumulacije Barje.

Godine 2021. rađeno je čišćenje dve pregrade na reci Veternici, a pored tih pregrada izgrađen je i put pored votokoka koji do tada nije postojao, a prošle godine je izvršeno čišćenje dve deponijske pregrade na Crcavačkom potoku kod akumulacije Barje. Za investiciono održavanje u ove dve godine, odnosno čišćenje tih pregrada, uloženo je oko 28,7 miliona dinara.

Pored toga, Grad Leskovac u potpunosti izmirio obaveze po osnovu kredita za potrebe finansiranja Investicionog programa završetka izgradnje vodosistema „Barje“ u iznosu od 4 miliona evra u roku.

U tekućoj godini očišćena je deponijska pregrada-predbrana na Kaluđerskoj reci. Za ovu investiciju predviđena su sredstva u visini od 2,4 miliona dinara.

Tom prilikom izvršeno je čišćenje rečnog korita na Kaluđerskoj reci uzvodno od tela deponijske pregrade – predbrane u dužini od oko 100 m, širini od 20 m i u dubini oko 3,5 m, i tom prilikom izvežan je nanos od oko 4.500 m3.

Nanos koji je izvučen iz tela deponijske pregrade – predbrane pretežno šljunkovitog i zemljanog sastava iskorišćen je za popunjavanje i izravnjavanje neravnina i naspan je na vodoprivrednom zemljištu ispod krune brane Barje.

Na ovaj način napravljen je dodatni prostor za nove količine nanosa i suspendovanog materijala čime će se sprečiti njegovo unošenje u akumulaciju što će znatno uticati na poboljšanje samog kvaliteta vode, imajući u vidu položaj deponijske pregrade na Kaluđerskoj reci i njenog direktnog i neposrednog uticaja na sam vodozahvat.

Produžetka eksploatacionog veka same akumulacije Barje i čišćenje nanosa same akumulacije u planu je da se nastavi i u narednom periodu.

Check Also

Uhapšen zbog 16 krađa, ukrao robu vrednu 1,2 miliona dinara – Branio se ćutanjem, na predlog tužilaštva dobio 30 dana pritvora

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su D. Đ. (1979) iz okoline Leskovca, zbog …

Оставите одговор