hotel bell

Kako postupiti u slučaju saobraćajne nezgode?

Saobraćajne nezgode su čest i neizbežan deo svakodnevnog života.

U takvim situacijama, šteta nastala povredama ili oštećenjima na vozilu može biti značajna. Srećom, zakon pruža mehanizme za zaštitu oštećenih strana i obezbeđivanje pravične naknade za štetu koja im je nanesena.

Naknada štete se odnosi na finansijsku kompenzaciju koju osoba može tražiti kao rezultat povrede, bilo fizičke ili materijalne, u saobraćajnoj nezgodi.

Pročitajte više o ovome u nastavku.

Saobraćajne nezgode – šta raditi ukoliko dođe do ove neprijatnosti?

U slučaju saobraćajnih nezgoda, postoji mogućnost povreda i oštećenja vozila.

U Srbiji, prema statističkim podacima, na godišnjem nivou preko 12.000 ljudi bude povređeno u saobraćajnim nezgodama.

Oštećenje vozila takođe je česta pojava. U takvim situacijama, osiguravajuća društva obično isplaćuju iznose koji su manji od stvarne štete. To se može odnositi na nematerijalnu štetu ili materijalnu štetu koja se odnosi na oštećenja na vozilu.

U cilju obezbeđivanja pravične naknade, preporučljivo je pokrenuti tužbu, pa samim tim i proces kojim će se naplata štete od udesa adekvatno isplatiti. 

Šta je šteta i kako se definiše?

Da bismo razumeli koncept naknade štete, treba prvo definisati šta se podrazumeva pod štetom prema Zakonu o obligacionim odnosima.

Šteta može obuhvatati materijalnu i nematerijalnu štetu.

Materijalna podrazumeva oštećenje ili gubitak materijalnog dobra dok se nematerijalna odnosi na fizičku ili emocionalnu patnju ili strah koji je nanet drugoj strani.

Zakon o obligacionim odnosima predviđa da osoba koja nanese štetu drugoj strani ima obavezu nadoknade. Postoje različiti osnovi odgovornosti za štetu, uključujući krivicu za sopstvene radnje, odgovornost za radnje drugih (na primer, roditelja za dete) i objektivnu odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari ili prilikom obavljanja opasne delatnosti.

Važno je biti svestan grešaka koje mogu otežati naplatu štete. Na primer, neki oštećeni ne sačekaju dolazak policije već se “dogovore” sa drugom stranom, koja kasnije može odbiti da ispuni dogovoreno. 

U takvim situacijama, nedostatak policijskog zapisnika može otežati dokazivanje okolnosti vezanih za saobraćajnu nezgodu, uključujući krivicu učesnika, mesto i vreme nesreće, vrstu oštećenja i povreda, kao i eventualnu alkoholisanost učesnika.

Takođe, važno je znati da u određenim slučajevima gubite pravo na naknadu od osiguranja, posebno ako vozač napusti mesto nesreće bez pružanja ličnih podataka i podataka o osiguranju, ili ako je vozač bio pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Pročitajte u nastavku kojih se koraka uvek treba pridržavati.

Važni koraci i pravila u slučaju udesa

#1 Pružanje prve pomoći i pozivanje medicinske pomoći

U slučaju saobraćajne nezgode, prva briga treba biti pružanje pomoći povređenima ukoliko ih ima i pozivanje medicinske pomoći. 

Bez obzira na ozbiljnost povreda, pravovremena medicinska nega može biti ključna za oporavak povređenih osoba. Ukoliko sumnjate da je osoba ozbiljnije povređena ili ima neki prelom, a na bezbednom je, nemojte je samostalno pomerati dok ne dođu zdravstveni radnici.

#2 Pozivanje policije

Nakon što ste pružili prvu pomoć, važno je odmah pozvati policiju i obavestiti ih o saobraćajnoj nezgodi. Policija će doći na mesto nesreće i sačiniti policijski zapisnik. Ostanite na mestu događaja i sačekajte dolazak policije, jer policijski zapisnik će sadržati ključne informacije o nesreći.

#3 Fotografisanje mesta nesreće i oštećenja vozila

Pre nego što se vozila pomere sa mesta nesreće, preporučuje se fotografisanje mesta događaja iz različitih uglova. Ovo će vam pomoći da dokumentujete situaciju na licu mesta i eventualna oštećenja vozila. Fotografije mogu biti korisne prilikom dokazivanja štete kasnije.

#4 Razmena informacija sa drugom stranom

Nakon nesreće, važno je razmeniti osnovne informacije sa drugim učesnicima u nesreći. To uključuje imena, brojeve telefona, registarske tablice vozila i informacije o osiguranju. Ove informacije će biti potrebne prilikom podnošenja zahteva za naknadu štete.

#5 Pribavljanje medicinske dokumentacije

Kako biste dokazali povrede nastale usled saobraćajne nezgode, pribavite medicinsku dokumentaciju od nadležnih medicinskih ustanova. Ova dokumentacija će biti važan deo vašeg zahteva za naknadu štete i pomoći će u utvrđivanju obima povreda i neophodne medicinske terapije.

#6 Konsultacija sa advokatom

U složenim slučajevima saobraćajnih nezgoda, konsultacija sa advokatom može biti od velike pomoći. Stručni advokat specijalizovan za saobraćajne nezgode može vam pružiti savete, voditi vas kroz proces naknade štete i zastupati vaše interese.

#7 Dodatna pravila za postupanje u saobraćajnoj nezgodi

Postoje neka važna pravila koja treba slediti u slučaju saobraćajne nezgode.

Prvo, nikada ne napuštajte mesto nesreće bez razmene informacija sa drugim učesnicima i čekanja policije. Takođe, važno je ne priznavati krivicu na licu mesta, već ostaviti da se to utvrdi od strane nadležnih organa. Budite pažljivi pri izjavama koje dajete i ne potpisujte ništa bez konsultacije sa advokatom.

U zaključku, naknada štete u saobraćajnim nezgodama može biti kompleksna procedura. Važno je znati korake koje treba preduzeti i pridržavati se pravila kako biste zaštitili svoja prava. Važno je zapamtiti da su saobraćajne nezgode neizbežne, posebno u velikim gradovima poput Niša ili Beograda, i da se ne treba nervirati ukoliko do njih dođe, već pokušati da izvučete najviše i zaštitite svoja prava. Vozite bezbedno!

/PR/

Fotografije:
https://www.pexels.com/photo/a-broken-windshield-of-a-car-2265634/
https://www.pexels.com/photo/person-driving-and-drinking-174936/

Check Also

Četvrti Sabor narodnog stvaralaštva danas u Vučju

Kako bi se sačuvala tradicija i kulturna baština Vučjanskog kraja, Dom kulture u Vučju četvrtu …

Оставите одговор