Javni poziv za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane za izbeglice i interno raseljna lica sa teritorije grada

Grad Leskovac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisuje Javni poziv za dodelu pomoći u humanitarnim paketima hrane za 40 najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Leskovca.

Javni poziv će biti otvoren od 05.06.2024. godine do 19.06.2024. godine, uključujući i 19.06.2024. godine i biće objavljen na oglasnoj tabli Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave grada Leskovca, internet prezentaciji grada Leskovca i lokalnim medijima.

Sve informacije zainteresovana lica mogu dobiti u kancelariji Povereništva za izbeglice i migracije grada Leskovca, zgrada Osmospratnica, srednji ulaz, 1. sprat, kancelarija br. 7.

Prijavu sa traženom dokumentacijom predati na Pisarnici Gradske uprave Grada Leskovca naslovljenu na:

Povereništvo za izbeglice i migracije Grada Leskovca, Trg revolucije 45, 16000 Leskovac sa naznakom “Komisiji za dodelu pomoći u humanitarnim paketima hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Leskovca – NE OTVARATI“

Check Also

Predstavnici ministarstva danas u Leskovcu sa poljoprivrednicima o problemu uvoza paradajza

Na današnjem sastanku u Leskovcu, održanom uz prisustvo predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, lokalne …