Tag Archives: Sokolski dom

Nekada se sedenje u leskovačkim parkovima naplaćivalo: Zanimljiva lokalna istorija

Za vreme Turaka, gledajući sa Hisara, Leskovac je izgledao kao jedan veliki park sa brojnim stablima koja su nadvisivala prizemne kuće. Međutim, osim nekoliko većih bašti i saraja, naš grad je, do oslobođenja od Osmanlija, bio grad bez parka. Prvi je podignut oko novosagrađene Gimnazije, ali nije preživeo bugarsku okupaciju …

Read More »