hotel bell

Gradsko veće Leskovca usvojilo plan raspisivanja konkursa i dalo saglasnost na tekst Konkursa za programe u oblasti socijalne zaštite

Gradsko veće Leskovca je na svojoj 73. sednici razmotrilo i usvojilo 9 tačaka dnevnog reda.

Gradski većnici su jednoglasno isvojili Godišnji plan raspisivanja konkursaza 2023. godinu.

Po ovom planu biće raspisani sledeći konkursi:

-za finansiranje i/ili sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Leskovca planirani iznos je 140.000.000, a maksimalni pojedinačni iznos je 28.000.000 dinara – planirani period objavljivanja 01.04.2023.,

-za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture planirani iznos je 14.000.000, a maksimalni pojedinačni iznos 1.500.000 dinara – planirani period objavljivanja 01.03.2023.,

-za finansiranje omladinskih volonterskih projekata planirani iznos je 2.000.000, a maksimalni pojedinačni iznos 150.000 dinara – planirani period objavljivanja 01.03.2023.

-za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja u oblasti socijalne zaštite planirani iznos je 31.000.000 – planirani period objavljivanja januar 2023.,

-za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Leskovca predviđeno je 40.000.000, a maksimalni pojedinačni iznos je 10.000.000 dinara – planirani period objavljivanja 01.02.2023.

-za finasiranje i/ili sufinansiranje godišnjih programa u oblasti zaštite životne sredine planirani iznos je 3.000.000, koliko iznosi i maksimalni pojedinačni iznos – planirani period objavljivanja III i IV kvartal 2023.

-za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta planirani iznos je 1.500.000, koliko je i maksimalni pojedinačni iznos sredstava – planirani period objavljivanja avgust 2023.,

-za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja građana u poljoprivredi-zaštita poljoprivrednih resursa od elementarnih nepogoda planirani iznos je 6.000.000 dinara, koliko je i maksimalni pojedinačni iznos sredstava – planirani period objavljivanja oktobar 2023.,

-za dodelu podsticajnih sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja – budžetski fond za razvoj poljoprivrrede planirani iznos je 65.000.000 dinara – planirani period objavljivanja septembar 2023. godine.

Gradsko veće je na sednici održanoj u četvrtak salo saglasnost na tekst Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa / projekata u oblasti socijalne zaštite u 2023. godini.

Za ove namene predviđen je iznos od 31.000.000 dinara, i to u sledećim oblastima:

– Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja za šta je predviđeno 2 miliona dinara,

– Dnevne usluge u zajednici za šta je predviđeno 10 miliona dinara,

– Savetodavne – terapijske socijalno-edukativne usluge, a za ou oblast ptedviđeno je 8 miliona dinara,

– Podrška osobama sa invaliditetom, oblast za koju je predviđeno 1.000.000 dinara.

Rok za realizaciju programa je 31.12.2023. godine, a konkurs će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Leskovca i u medijima.

Check Also

Pronađeno telo 33-ogodišnjeg Belanovčanina Aleksandra Stevanovića

Kako je Dnevniku juga potvrđeno u Policijskoj upravi u Leskovcu, telo nesrećnog čoveka, pronađeno je …

Оставите одговор