Home / GRADOVI / Leskovac / Ekspoze gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića na sednici Skupštine grada
hotel bell

Ekspoze gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića na sednici Skupštine grada

Predsednik Gradskog odbora i član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Cvetanović izabran je za gradonačelnika Leskovca.

Na početku svog izlaganja, Cvetanović je istakao zadovoljstvo zbog činjenice da su gradjani prepoznali dobar rad u prethodnom periodu, ali i veliku odgovornost zbog ukazanog poverenja i očekivanja gradjana.

– Znam da od svake predložene mere i odluke zavisi budućnost svakog građanina Leskovca, znam da će biti teških reformi ali ja želim rezultat za naš Leskovac. Godinama unazad oni najbolji među nama, većina naše dece koja odlazi u Beograd i druge velike centre na studije, ne želi da se vrati u svoj rodni grad. Ostaju u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, jer nemaju izgrađen lokal patriotizam, jer veruju da im rodni grad nema šta ponuditi. Takav odnos mladih prema gradu u kome su rođeni i odrasli počeli smo da menjamo, dajući im šansu, jer bez mladosti, znanja, novih ideja i kreativnosti nema ni napredovanja. Želim rezultat za naš grad, ne vlast i moć, a rezltata nema bez ideja i energije koju mladost nosi sa sobom. Zato sam bio i ostajem otvoren za saradnju sa mladima.
Vrata mog kabineta biće uvek otvorena za sve njihove ideje i projekte. Vreme je da svi zajedno, udruženo, ujedinimo svoj rad, znanje, trud, i više od svega, svoju odgovornost i poštenje i Leskovcu vratimo sjaj koji je nekada imao kako bi naša deca, i deca naše dece, želela da u njemu odrastaju i da mu se vraćaju – rekao je u obraćanju odbornicima Goran Cvetanović.

ZAHVALNOST GRADJANIMA NA PODRŠCI

– Koristim priliku da se, pre nego predstavim program, još jednom zahvalim građanima na podršci koju su na izborima dali Srpskoj naprednoj stranci, kao i strankama koje su sa nama u koaliciji. Tokom izborne kampanje nismo obmanjivali građane, nisam obećavao nemoguće. Građani od političara očekuju da govore istinu, ali i da ponude rešenja za probleme. Građani moraju biti uvereni da ste baš vi političar koji ima rešenja. Moja odgovornost, rešenost i odlučnost prenose se lančano na sve članove kabineta, na sve članove gradske vlade, na sve načelnike i direktore… Svi oni znaju, a ja sa ovog mesta još jednom ponavljam, da gradom može upravljati i biti deo tima, samo onaj ko ima energije, znanja i veštine da radi odgovrno, marljivo i naporno, kako bi svi naši sugrađani živeli kvalitetnije, bolje i sadržajnije nego do sada. To je naš zadatak kao lokalne vlasti. Svako onaj ko ne odgovori tom zadatku biće smenjen, jer promene su ključ uspeha – dodao je Cvetanović.

OBEĆAVAM USPEH I TO SE MORA DESITI

 – Ja u narednom četvorogodišnjem mandatu obećavam uspeh, i to se mora desiti. Pri sastavljanju gradske vlade rukovodio sam se idejom da gradsku vlast treba da čini što širi koalicioni blok, jer je to preduslov za uključivanje svih relevantnih činilaca u razvoj grada. Slogan Srpske napredne stranke na prethodnim izborima bio je „Ujedinjeni možemo sve“, a pravljenje širokih koalicija za rukovođenje gradom je rezultat takvog poimanja stvarnosti, naša želja da pokažemo jedinstvo, da pokažemo saradnju… Možda je već postalo dosadno ponavljanje, ali imam potrebu da naglasim da je trenutak dolaska na vlast 2012.godine za mene bio trenutak suočavanja sa realnošću zatečenog dezintegrisenog i opustošenog sistema, što je, kada imate odgovornost za preuzeto mesto lidera, prilično onespokojavajuće osećanje. I tada, i sada smatram da je osnovna stvar po sagledavanju pravog stanja, postavljanje strategije i vizija. Prvi strateški princip je svakako stvaranje stabilnog i efikasnog sistema lokalnog javnog sektora. Osnovna zamisao i vodilja je da se sistem lokalne uprave i javnih preduzeća profesionalizuje, do nivoa trajne osposobljenosti. Samo dosledno pravilo da zaposleni koji kroz službu idu ,,peške“ i penju se postupno stepenicama znanja i uspeha, može da donese kvalitet kao supstancu, koja će da se prenosi na nove generacije.

KADROVSKO UNAPREDJIVANJE UZ TIMSKI RAD

– Započeli smo u proteklom periodu kadrovsko unapređivanje i insistiramo na zdravoj utakmici i selekciji i sigurno ćemo da istrajemo na principu stvaranja stručnjaka i njihovog usavršavanja. Znanje mora da se poštuje i vrednuje, jer posao mora da bude oslonjen na struku i znanje. Praksa u vreme kada su gradom rukovodile demokrate je bila da u realizaciji ideja-zamisli učestvuju kabinet i ljudi iz okruženja gradonačelnika. Cele uprave su bile odsečene od posla, i na kraju su se poslovi završavali nezavisno od imperativnih normi i pravila. Vratili smo sistem u normalu, i uprave postavili na svoje mesto sa punom odgovornošću. Da pojasnim, političari mogu da imaju ideje, ali one moraju da se realizuju u formalnom sistemu organa i uprava. Tek tada je svako odgovoran za svoje: političari za ideje i njihovu progresiju, a uprave i javna preduzeća za operativu i realizaciju, može biti uspeha. S tim u vezi i dalje ću insistirati na odgovornosti i promenljivosti funkcionera, i zona sigurnosti funkcije zavisiće isključivo od rezultata i uspeha. Ja sam doktor i obavljam funkciju gradonačelnika sa značajnim političkim iskustvom, ali ja ne moram i ne mogu da znam detalje određenog posla, i zato ću maksimalno da uvažavam zaposlene koji znaju posao.
Oni su sigurni, a ostali će morati da promene odnos prema poslu ili će biti zamenjeni. To je proces i ja ću dosledno nastaviti sa takvim vrednovanjem ljudskog resursa. Prilike za to su racionalizacije kroz sve operativne cikluse tog četvorogodišnjeg procesa, i moja je želja da na kraju tog perioda imamo respektabilni javni sektor.

INTERES GRADA ZAJEDNIČKI IMENITELJ KOALICIJE

– S obzirom na to da je u gradu koalicija na vlasti, tražiću zajednički imenitelj i smisao koalicionog savezništva, a to je svakako interes grada i većine građana. Strančarenje i politikanstvo, te pokušaji podređivanja opšteg interesa partijskim i pojedinačnim, javno Vam obećavam nemaju šanse, i tu neću praviti nikakve kompromise. Ozbiljno i predano ćemo još na početku mandata da analiziramo postojeći institucionalni lokalni sistem, uvažavajući i mogućnost teritorijalnog preuređenja do nivoa alternativnih opcija gradskih opština ili podele na zasebne jedinice lokalne samouprave. To ćemo da uradimo bez spoljnih pritisaka i argumentovano. Takođe, svi subjekti lokalnog javnog sistema biće pod konstantnom proverom, sa ciljem unapređivanja poslova. Da Vas podsetim da u tom procesu nismo samo prosipali obećanja, već smo konkretno delovali, tako što smo likvidirali javna preduzeća za kojima nije bilo potrebe, odnosno nisu imala uporište u pravilima, a to su: Obnovljivi izvori energije i Radio Leskovac.

SVE VIŠE POSLA ZA JAVNI SEKTOR

Dakle, i dalje ćemo dosledno da pratimo javni sektor i suštinsku potrebu da egzistira o trošku građana. Tako, JP ,,Dom“ mora da uđe u proces prepoznavanja mogućnosti da egzistira na tržištu gazdujući poslovnim prostorom kao imovinskim resursom grada. Pa ako posluje sa gubitkom, od nečega što po logici stvari daje profit, a problem je broj zaposlenih koji vuče na dno, pa izvinite, bolje da ne postoji ili da se reorganizuje, nego da proizvodi nevolje. Istine radi, u drugim gradovima praksa je da izdavanje u zakup radi uprava za imovinu grada, a ne javno preduzeće i intenzivno razmišljamo i o tom modelu. Sa druge strane, mnogo smo uradili na unapređivanju i finansijskom osnaženju sistema javnih preduzeća, tako što smo mnoge komunalne poslove koji su namerno bili izmešteni iz javnog sektora, da bi ih dobijali privatnici bez pomaka u kvalitetu uz velike pare, vratili svojim preduzećima. Horizontalno obeležavanje puteva, održavanje parkova i ulepšavanje cvetnim i drugim sadnim materijalom, mobilijari, sve te poslove koji se finaniraju iz budžeta sada obavlja naš javni sektor, koji ima bolju iskorišćenost radne snage i sigurne prihode.

OBNAVLJANJE OPREME

– Pritom, započet je proces obnavljanja opreme i osnovnih sredstava kupovinom namenskih vozila. Nastavićemo dalje, i orjentacija je da se što više poslova u oblasti komunalnih delatnosti orjentiše prema javnom sektoru. Razmišljamo o ,,Vodovodu“ na način da osnaži svoju građevinsku operativu za izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže, i na taj način bez javnih nabavki, imamo pouzdanog i jeftinog izvođača, koji inače u sistemu gazduje tim izgrađenim objektima. Naravno, da je racionalizacija, a ne statističko smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima i dalje velika tema. Suština je da dođemo do potrebnog broja stručnih radnika u javnim preduzećima, a to svakako podrazumeva meru u broju ali ne na uštrb kvaliteta. Na ruku nam ide i novi Zakon o javnim preduzećima, koji konkretnije reguliše odnos grada kao osnivača i javnog preduzeća, sa razrađenim kontrolnim mehanizmima ali i sprečavanjem samovolje osnivača da menja kadrove koji su uspešni, samo zato što nisu možda po volji pojedinaca.

– Još jedan princip je tu veoma bitan, a to je da se potencira ekonomska uspešnost svakog preduzeća. Ako imate monopol i eksluzivno pravo da obavljate komunalni posao koji ima svoju realnu cenu, a vi zbog subjektivnih razloga ili prekobrojnih imate gubitke, to je onda signal za uzbunu. Prilika je da kažem da ćemo pratiti princip uspešnosti i da nećemo gubitaše da tolerišemo. Smene neuspešnih će biti pravilo – naglasio je Goran Cvetanović.

UNAPREDJIVANJE PRAVILA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI

– Da bi sve napred navedeno moglo da bude i primenjivo, konstantno ćemo da unapređujemo lokalne opšte akte koje definišu pravila u obavljanju komunalnih delatnosti i unapređivanje pravila vezana za komunalni red. Naročito, s obzirom na važnost komunalnih delatnosti insistiraćemo na intenziviranje nadzora, kako upravnog tako i inspekcijskog. Napominjem, da imamo u vidu da komunalne delatnosti javnog linijskog prevoza, snabdevanje vodom u Predejanu, prikupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada i parkiranje kao poverene poslove obavljaju eksterna privredna društva, i da je potrebno da dosledno budu kontrolisani u obavljanju poslova od optšteg interesa. Bez ustezanja smo spremni da preispitamo ugovorne odnose, ukoliko ne obavljaju komunalne delatnosti po opštim pravilima i da preispitamo dalje pravno egzistiranje, zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. Samo sa jasnim i primenljivim pravilima možemo da očekujemo doslednu primenu i posledično uređen i održiv sistem. Smatram da je uloga Direkcije za urbanizam i izgradnju da generiše i projektuje pravce sveukupnog infrastrukturnog razvoja grada, unapređivanje površina javne namene i ta krovna pozicija treba da se konstantno unapređuje, sa povećanjem efikasnosti. Signali i impulsi drugim sistemskim subjektima u tom poslu moraju od strane Direkcije da budu emitovani stalno i sa punom odlučnošću. Pritom, Direkcija ne može da sve aktivnosti bazira na budžetu već da koristeći stečeni resurs građevinskog zemljišta kojim gazduje ostvaruje prihod i time potencira samoodrživost. Onda će Direkcija da ima stabilan prihod za dalje održavanje i ulaganje u javne površine. Isto je stanje i sa letnjim baštama i vitrinama za prodaju robe. To je legitimni prihod grada, ali se dosledno ne sprovode pravila i izbegava se plaćanje za zauzeće- postavljanje.
Grad, a tako i građani su na gubitku, a jedino su nepravedno na dobitku vlasnici i komunalni inspektori i policajci. Ne može više tako, mora da se dosledno uvede red sa pravilima koja su iznad moći pojedinca. Privremeni objekti će morati da se ponude tržišno, sa nadmetanjem u ponuđenoj ceni, i da dobiju trajne regularne poslovne objekte koji će gradu doneti prihod i bolji izgled, a vlasnicima sigurnost ulaganja i razvoja biznisa.

– ,,Parking servis“ mora konačno da opravda dobijeni monopol za naplatu parkiranja i uklanjanja bespravno parkiranih vozila, na taj način što će obavezu investicionog ulaganja da pretoči u izgradnju reprezentativnog objekta spratnog parkiranja na lokaciji parkirališta iza Pozorišta. Imperativ je donošenje pravila za subvencionisanje potrošača i korisnika komunalnih usluga, koji su sa statusom ugroženih lica, i računajte da je to istovremeno nalog stručnim službama da pripreme Odluku kojom će za ugrožene porodice ti troškovi ići na račun budžeta grada. Moramo kao dobri domaćini, da konačno popišemo celokupnu imovinu grada, mislim naročito na nepokretnosti, jer ogromni i nedovoljno iskorišćeni resurs stoji skrajnut, naročito faktički prepoznat kao imovina mesnih zajednica. Ne postoji centralni registar te javne imovine. Nakon popisa, imovina koja nije neophodna za javne potrebe, centralno će se izdavati u zakup preko Odseka za mesne zajednice, ,,Doma“ ili nekog drugog organa i biće praćena u pogledu ispunjavanja ugovornih obaveza.

– Uvažavajući okolnost teritorijalne razuđenosti grada i dalje ćemo da insistiramo na funkcionisanju sistema mesne samouprave, preko organa mesnih zajednica. Potrebno je bolje pozicioniranje i vrednovanje mesnih zajednica, jer su one formalna spona između građana i lokalne vlasti. Svi organi, a naročito Direkcija za urbanizam i izgradnju, prilikom definisanja projekcija unapređivanja javnih površina i komunalne infrastrukture, moraće da konsultuju organe mesnih zajednica, jer je to svakako način da se definišu godišnji i srednjoročni prioriteti. U tom cilju organizovaćemo javne rasprave po mesnim zajedniocama da bi bolje prepoznali komunalne potrebe. Podsećam Vas da će se sledeće godine održati izbori za Savete mesnih zajednica.

POBOLJŠANJE AMBIJENTA ZA NOVE INVESTICIJE

Konstantno ćemo radimo na stvaranju povoljnog ambijenta za nove privredne investicije. Pokrivenost privrednih zona urbanističko-planskom dokumentacijom, brza procedura izdavanja dozvola i mali troškovi postupka, ali i definisanje jasnih uslova investitorima na zaštiti životne sredine biće stalna briga i prioritet svih organa u sistemu. Smatram da je veoma važno da u pogledu benefita za nove investicije jednak tretman imaju strani i domaći investitori, i u narednom periodu naročito ćemo posvetiti pažnju tom izjednačavanju, sa početnim upoznavanjem domaćih biznismena sa mogućnostima grada, ali bez tajkunizacije te mogućnosti. Zelena zona mora konačno da oživi, s obzirom da su stvoreni svi preduslovi za njenu realizaciju. Ne postoje više opravdanja, sada samo postoji eventualna odgovornost i nesposobnost nadležnih službi. U dogovoru sa republičkom Vladom razmatraćemo i dalje mogućnosti kupovine odnosno pribavljanja u svojinu napuštenih fabrika, i ponudu te imovine investitorima u funkciji novog zapošljavanja i privrednih investicija.

NEZAPOSLENOST SMANJENJA ZA VIŠE OD 1.500 LJUDI

U daljem izlaganju izneću Vam, ne samo pravce naše politike, već temeljan, ozbiljan i odgovoran plan i program rada pojedinih gradskih uprava i preduzeća.
Naš cilj je bio i nastavićemo i dalje da težimo i radimo na tome da omogućimo realizaciju projekata koji će omogućiti privlačenje investitora i zapošljavanje naših sugrađana. Poslednje dve godine vršenja vlasti u prethodnom mandatu smanjili smo nezaposlenost za više od 1500 ljudi. Dve godine pre toga, to jest
po preuzimanju odgvornosti za vršenje vlasti u prethodnom mandatu, 2012. godine, suočili smo se sa mnogobrojnim problemima, zatekli smo stanje koje je bilo na ivici bankrota, stanjem neizvesnosti i beznađa.

ŠTETA OD KREDITA IZ RANIJIH GODINA 300 MILIONA

Na nama je bio teret vraćanja obaveza i otplata kredita uzetih po visokim kamatama kao i teret racionalizacije 2010.godine kada je budžetu Grada napravljena šteta od 300 miliona dinara. Naš prevashodni zadatak je bio konsolidacija javnih finansija. I povratak poverenja u institucije. Da bi Grad mogao da računa na prihode koji će biti realni i sa kojima možemo da računamo na ostvarenje naših planova, morali smo da planiramo povećanje naših izvornih prihoda. Iz tog razloga preduzimamo mere uvođenja u bazu podataka poreskih obveznika koji nisu plaćali porez na imovinu, obveznika koji su prijavili nerealne površine svojih objekata . Omogućili smo otpis kamata kako bi olakšali obveznicima izmirenje njihovih nagomilanih obaveza i pokrenuli redovno izmirivanje istih. Što se tiče rashoda budžeta, mogu da kažem da smo kao način izmirivanja nagomilanih obaveza prethodnog perioda, odabrali reprograme, poravnanja a sve u cilju izbegavanja tužbi i visokih kamata prilikom prinudnih naplata istih, gde god je to bilo moguće da se učini. Međutim susretali smo se sa brojnim prinudnim naplatama kod rešenja koje su građani imali zbog ujeda pasa lutalica . Taj problem smo sveli na minimum izgradnjom Azila za pse. Uvođenjem obaveze po osnovu Zakona o rokovima izmirivanja novčanih obaveza prema dobavljačima, Grad je bio pred ozbiljnim ispitom, ali smo i to uredili, i redovno izmirujemo tekuće obaveze.

SUBVENCIJE JAVBIM PREDUZEĆIMA MORAJU DA BUDU OPRAVDANE

Pred javna preduzeća smo postavili zadatke. Biće subvencija ali one moraju biti opravdane. Sva preduzeća su u obavezi da iznađu mogućnost poboljšanja svog poslovanja, iznalaženje mogućnosti ostvarivanja dodatnih prihoda iz njihove nadležnosti što je u suštini potvrda potrebe za njihovim postojanjem. Takođe razmišljamo i o preseljenju javnih preduzeća sa pojedinih lokacija u cilju aktiviranja poslovnog prostora. Još jača i bolja kontrola javnih preduzeća sa ciljem povećanja efikasnosti poslovanja i to smanjenjem broja radnika u administraciji.

OTKUP PREDUZEĆA U STEČAJU ZA NOVE INVESTICIJE

Grad je u prethodnoj godini otkupio dva preduzeća iz stečaja, Jugekspres i Sintetiku, kako bi omogućio proširenje kapaciteta stranih investitora i novo zapošljavanje naših sugrađana. U prethodne tri godine direktnim izdvajanjem iz lokalnog budžeta, uspeli smo da zaposlimo 600 radnika i to kako podsticaj za otvaranje sopstvenih firmi, tako i putem subvencija poslodavcima za zapošljavanje novih radnika. Naš cilj je stimulisanje i podsticaj preduzetništva što se odnosi na sve one koji imaju ideju i one koji žele da rade i razvijaju svoj biznis a pri tom mislim pre svega na mlade i kreativne ljude. Kao mogugćnost za stvaranje preduslova za privatne investicije mislimo na još veća izdvajanja sredstava kao i na aktiviranje zemljišta kao resursa. Omogućili smo preko Nacionalne službe za zapošljavanje da mladi obrazovani ljudi započnu posao i svojim znanjem i idejama doprinesu našem radu i razvoju.

POLJOPRIVREDA ZNAČAJNA ZA RAZVOJ GRADA

Grad je u proteklim godinama vršenja vlasti posvetio pažnju, a to će činiti i u godinama pred nama, poljoprivredi kao značajnoj grani privrede, potencijalima njenog razvoja a sve u cilju opstanka i razvoja naših sela. Vršimo subvencionisanje poljoprivrednih gazdinstava, a u narednoj godini uvešćemo i novu meru a to je osiguranje poljoprivrednih useva. U tom smislu mislimo i na razvoj prehrambene industrije, dovođenjem velikih prehrambenih sistema i brendiranjem Leskovca kao značajnog poljoprivrdnog centra.

Na kraju ću ponoviti da smo konsolidacijom i stabilizacijom budžeta Grada, uvođenjem finansijske discipline, postavili dobar temelj da u narednom četvorogodišnjem mandatu, dovođenjem novih investitora, otvaranjem novih radnih mesta, razvojem preduzetništva, daljim razvojem poljoprivrede ali i rešavanjem komunalnih i infrastrukturnih projekata, sa daljim razvojem i nadogradnjom obrazovne, kulturne, sportske, socijalne, omladinske politike, možemo da doprinesemo poboljšanju uslova života i na kraju ostanak naše omladine na ovim prostorima, povratak poverenja da se može raditi i pristojno živeti od svog rada. Aktivnosti JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac u naredne 4 godine, biće usmerene na planiranju, pripremi, pokretanju i praćenju, odnosno realizaciji investicija, kao i na praćenju toka i obima radova na održavanju komunalne infrastrukture.

U razvojnoj aktivnosti grada Leskovca – planiranje, prostorno planiranje i implementacija i evaluacija instrumenata realizacije prostorne dokumentacije predstavljaju integralni, neraskidiv okvir razvoja jedne urbane sredine. Krajem prošle 2015. godine, izradom svih operativnih Planova za grad Leskovac, stekli su se svi uslovi za realizaciju strateškog opredeljenja grada da omogući dalju izgradnju komunalne infrastrukture i obezbedi direktne investicije, stalno unapređuje svoju ponudu i uvek ima dovoljno građevinskih lokacija za investiranje.

CILJEVI PROGRAMA U DELU URBANISTIČKOG PLANIRANJA

Planom i programom rada za period 2016. – 2020. godine, u delu urbanističkog planiranja, definisana su tri osnovna cilja:

1. Završetak svih Planova na teritoriji grada Leskovca koji podrazumevaju:

a) PGR naseljenih mesta Grdelica, Vučje, Predejane i Pečenjevce,

b) Izrada uređajnih osnova za seoska naseljena mesta – tkz. „centri mesnih zajednica“

v) Izrada PGR-ova za primarnu saobraćajnu infrastrukturu grada i „HUMANIH GROBALjA“

g) Izrada planiranih planova nižeg reda i izrada urbanističko tehničke dokumentacije

Izrada ovih dokumenata predstavlja osnovni preduslov za razvoj naseljenih mesta Grdelica, Vučje, Predejane i Pečenjevce, izradu planova nižeg reda i urbanističko tehničke dokumentacije, osnovu za rešavanje imovinsko-pravnih problema i dalji razvoj ovih mesta. Izradom plana za primarnu infrastrukturu omogućiće se brza i efikasna izgradnja primarnih saobraćajnica, njihovo savremeno i efikasno održavanje i po potrebi njihovu rekonstrukciju a sve u cilju poboljšanja ključne infrastrukture grada.

Izradom plana generalne regulacije „HUMANIH GROBALjA“, bi se definitivno odredila granica svih aktuelnih humanih grobalja, njihov kapacitet, projektovane potrebe za narednih minimum 10 godina, način korišćenja, sagledavanje neophodnih ulaganja u pripremanju i opremanju prostora sa saobraćajnom i tehničkom infrastrukturom. Usvajanjem ovih planova zaokružiće se postupak planskog uređenja grada.

2. Implementacija i evaluacija operativne planske dokumentacije na teritoriji grada Leskovca.

Kroz analize Prostornog Plana i Generalnog Urbanističog Plana Grada Leskovca (izrađeni su u periodu 2011-2012. godine) uočeni su parametri koji predstavljali ograničavajući faktor u fazi realizacie odnosno primene planskog dokumenta.

Primeri su neracionalni: gabariti obilaznice oko Leskovca u širini od 30m u njenom zapadnom i južnom delu čija bi izgradnja izazvala velike troškove u pribavljanju zemljišta i izgradnji bez realne potrebe,i namena i urbanistički paramerti kod „Zelene zone“ koji ograničavaju aktiviranje ove lokacije jer je jedina predviđena delatnost trenutno prerada poljoprivrednih proizvoda, što je onemogućilo uvođenje investitora iz drugih grana privrede. Kroz izmenu ovih dokumenata definitivno će se planiranje prostora usaglasiti sa strateškim potrebama razvoja grada Leskovca. Ono treba da bude „tržišno orijentisano“ sa urbanističkim parametrima koji zadovoljavaju realne potrebe investitora i grada a sve u cilju efikasne realizacije razvojnog plana.

3.Priprema lokacija za izgradnju i investiranje

U proteklom periodu (III i IV kvartalu u 2015. god) uspešno je pripremljeno više lokacija za investiranje u devastiranim industrijskim i centralnim gradskim zonama – „ Nova pijaca“, lokacija „Lidl“, lokacija kompleksa DP „Sintetike“ i „Jugekspresa“ čime je obezbeđeno širenje kapaciteta Jure i Džinsija kao i novi sadržaji na potezu nove pijace čijim će se završetkom kompletno izmeniti izgled ovog dela grada.  Samo navedenim investicijama realizuje se ili će biti realizovana izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu grada i privatnih investitora površine od oko 26 hiljada m2 proizvodnog i poslovnog prostora u ukupnoj vrednosti od preko 10 MILIONA EURA.

Poučeni ovim pozitivnim primerima, u narednom periodu planira se priprema i aktiviranje novih lokacija za atraktivnim za investitore, poput lokacija „GIK – DUBOČICA stadion“ „PROSTOR ISPOD SV.ILIJSKOG GROBLjA“ , „LOKACIJA PROLETERA“, „LOKACIJA LETEKSA“ i slične, u zavisnosti od potreba grada i budućih investitora. Cilj koji smo sebi postavili je aktiviranje najmanje jedne do dve lokacije godišnje.

Na temeljima usvojenih planova za teritoriju samog grada, urađen je „Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini“ kojim će se samo u ovoj godini omogućiti prodaja 31 građevinske parcele ukupne površine građevinskog zemljišta 2ha 32a na kojima je moguće izgraditi stambene,poslovne i proizvodne objekte ukupne površine do 47.000,00 m2. Predmetne parcele trenutno za grad predstavljaju konstantne troškove u smislu čišćenja i održavanja istih. Njihovom prodajom, grad će prihodovati ne samo kroz prodaju i komunalno opremanje već i kroz povećanje prihoda od poreza za svaki izgrađeni m2 na ovom prostoru. Ovakav ciklus će se u manjem ili većem obimu ponavljati u narednom periodu.

500 MILIONA DINARA INVESTICIJA U INFRASTRUKTURU

U izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture u narednom periodu ciljevi će biti sledeći:

 • Povećanje bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Pronalaženje najboljeg rešenja za određene raskrsnice, i relizaciju istog
 • Rekonstrukcija i izgradnja saobraćajnica
 • Izgradnja vodovodne mreže
 • Izgradnja kanalizacione mreže
 • Izgradnja i rekonstrukcija javnog osvetljenja
 • Uređenje centra grada
 • Kontinuirano održavanje komunalne infrastrukture
 • Podizanje kvaliteta svih komunalnih delatnosti

Realizacija ciljeva biće omogućena kroz sledeće aktivnosti:

-U okviru rekonstrukcije i izgradnje putne infrastrukture veliki akcenat stavlja se na primarnu saobraćajnu infrastrukturu.

Neke od važnih gradskih saobraćajnica koje su u planu su:

 • izgradnja i završetak Bulevara Nikole Pašića (procenjena vrednost 200 miliona dinara)
 • izgradnja primarne saobraćajne infrastrukture u naselju Rade Žunić (procenjena vrednost 100 miliona dinara)
 • izgradnja primarne saobraćajne infrastrukture u industrijskim zonama (procenjena vrednost 150 miliona dinara)
 • rekonstrukcija ulica Svetoilijske, Sime Pogačarevića i ostalih kritičnih pravaca i puteva u cilju podizanja kvaliteta putne infrastrukture i bezbednosti na putevima na teritoriji čitavog grada.

Najlošiji opštinski putevi, odnosno najlošije deonice opštinskih puteva kao i gradskih saobraćajnica biće pojačano održavane, rehabilitovane ili rekonstruisane, tj. presvučene novim asfaltnim zastorom u okviru periodičnog održavanja puteva, a sve na osnovu zakona o javnim putevima.

RADOVI NA POJAČANOM ODRŽAVANJU I UREDJENJU ULICA

Uradićemo pojačano održavanje ulice Žikice Jovanovića Španca, rekonstrukciju Svetoilijske ulice, Ivana Milutinovića itd.Nastavićemo sa radovima na opštinskim putevima za koje posedujemo glavni projekat i odobrenje za izvođenje, i početi radove na putevima za koje ćemo pripremiti tehničku dokumentaciju u vučjanskom, grdeličkom i brestovačkom kraju.Nastavićemo započetu saradnju sa nadležnim ministarstvima i Putevima Srbije kroz izgradnju kružnih raskrsnica Solidarnost i Zelena Zona i pojačanom održavanju državnih puteva na teritoriji grada Leskovca a u cilju realizacije sledećih zajedničkih investicija:, rekonstrukciju, projektovanje i izgradnju raskrsnica na ukrštaju državnog i opštinskog puta – kružni tok Ančiki, kružnog toka kod zgrade „Tri šešira“, petlje Vlasotince i slično, zajednička izgradnja ili rekonstrukcija saobraćajnica- putnih pravaca poput izgradnje ulice Sime Pogačarevića, rekonstrukcije putnog pravca do petlje Vlasotince na Koridoru 10, rekonstrukcija Bulevara Nikole Pašića, državnog puta Strojkovce-Bunuški čifluk i ostalo. Nastavak na aktivnostima na izmeštanju teretnog saobraćaja iz centra grada- izgradnja obilaznice oko Leskovca u cilju povezivanja bulevara Nikole Pašića sa bojničkim i lebanskim putem., izgradnja trotoara u naselju Rade Žunić duž državnog puta za Bojnik.

Ovi projekti su u različitim fazama pripreme, eksproprijacija zemljišta, izrada projektno-tehničke dokumentacije i ostale radnje koje je grad preuzeo da bi realizacija bila moguća. U drugoj polovini godine očekuje nas zajednički posao sa Putevima Srbije i nadležnim ministarstvom u cilju regulisanja međusobnih odnosa na pomenutim investicijama, određivanju dinamike za izgradnju istih što će omogućiti da se već naredne godine određene investicije nađu u programima poslovanja Puteva Srbije i Direkcije za urbanizam i izgradnju. Vrednost svih ovih investicija čiju realizaciju očekujemo u naredne 4 godine, premašiće 500 miliona dinara.

NOVI PEŠAČKI KORIDORI I PARKOVSKE POVRŠINE

Nastaviće se sa započetom rekonstrukcijom i izgradnjom pešačkih koridora i parkovskih površina u gradu. Jedan od najvećih projekata jeste projekat uređenja centralnog gradskog trga. Kompletni prostor koji će biti uređen uokviren je Bulevarom Oslobođenja, ul. Koste Stamenkovića, ul. Stojana Ljubića i rekom Veternicom. U prvoj fazi, čiji se početak realizacije očekuje do kraja ove godine, biće uređen prostor budućeg centralnog gradskog trga na prostoru između Robne kuće „Beograd“ i „Modne kuće“. U narednim fazama planira se uređenje parka, koje podrazumeva formiranje skladnog prostora uklopljenog u centralno gradsko jezgro, sa maksimalnim zadržavanjem postojećeg zelenila i oplemenjivanjem novim kompozicijama. Duž glavne pešačke staze planiraju se vodena ogledala, a ispred spomenika oslobodiocima iz ratova 1912. – 1918.godine, formira se plato kojim se daje na značaju ovom obeležju. Ispred zgrade „garnizona“, formira se manji trg sa fontanom, u skladu sa planiranom namenom objekta (gradska kuća). Posebnu celinu predstavlja kej pored reke Veternice sa pešačkom i biciklističkom stazom, zapadno od „osmospratnice“. Kej se planira u vidu nepravilnog amfiteatra sa terasastim spuštanjem prema reci.  Kao deo celine centralnog trga planira se kompletna rekonstrukcija trotoara duž Bulevara Oslobođenja- u prvoj fazi deo do hotela „Dubočice“.

U narednim fazama, planirana je kompletna rekonstrukcija trotoara duž Bulevara Oslobođenja, potez od novoplaniranog trga do raskrsnice sa ul. Kralja Petra, i deo od Šop-đokićevog komplksa do zgrade „Lepa Brena“. Osim popločavanja trotoara nastaviće se sa započetim uređivanjem ovih pešačkih površina u vidu parternog zelenila i postavljanjem klupa, žardinjera i ostalog mobilijara kojim se oplemenjeuje prostor, a sve primereno nameni, uslovima lokacije i okruženju, uz savremen tretman arhitekture. Trotoari na „Širokoj čaršiji“ su , usled dugogodišnje eksploatacije, u lošem stanju, i njihovom rekonstrukcijom uz izgradnju centralnog trga formiraće se celina, i obezbediti funkcionalno povezivanje sadržaja i najatraktivnijih tačaka u prostoru.

Izgradnjom nove pijace i budućeg marketa „Lidl“, ulica Kralja Petra sa svojim pešačkim komunikacijama, dobiće na značaju. Uređivanjem trotoara duž ove ulice, počev od raskrsnice sa Bulevarom oslobođenja, formiraće se potpuno novi izgled ovog dela grada. Osim postojećeg kompleksa železničke stanice, uz izgradnju kompeksa nove pijace koja je u toku, javlja se sve veća frekvencija ljudi, naročito pešaka. Parternim uređenjem platoa i pešačkih komunikacija, kao i uređenjem prostora stare autobuske stanice, postićiće se revitalizacija i rehabilitacija prostora, uz stvaranje savremenog urbanog ambijenta imajući u vidu atraktivnost lokacije, kao i izuzetan položaj u užem gradskom centru. Posebnu celinu čini park Kralja Petra, gde se planira osvežavanje postojećih sadržaja, i izgradnja teretane na otvorenom, imajući u vodu činjenicu da sve veći broj građana koristi ovaj prostor za odmor i rekreaciju. Osim ovog parka, planira se i izgradnja teretana na otvorenom i postavljanje fitnes sprava i dečjeg mobilijara na javnim površinama koje se već koriste u ovakve ili slične svrhe, poput igrališta u ulici 28. marta i u unutar blokovskim površinama gde se već uveliko radi na rekonstrukciji postojećeg mobilijara.

U ovoj godini je već započeta rekonstrukcija trotoara u ovom delu grada- završeni su trotoari u ulici 28. marta, a tenutno se izvode radovi u ulici Strahinjića Bana. U narednom periodu planira se rekonstrukcija trotoara u ulici Nemanjinoj, Cara Lazara sa uređenjem platoa ispred Garetove palate i „Elu“ centra, do raskrsnice na Masarikovom trgu. Ove ulice pripadaju centralnoj gradskoj zoni i predstavljaju frekventne komunikacije, a u planu za naredni period je kompletna rekonstrukcija naselja Tome Kostića, sa regulisanjem parkirališta za potrebe stanara ovog stambenog bloka i uređenjem javnih površina. U saradnji sa Metroparkingom, u ovoj godini započeće se rekonstrukcija trotoara i saobraćajnica u južnom delu grada- ulica Goce Delčeva i Partizanske u kojima će uspostavljanjem jednosmernog režima saobraćaja, osim rehabilitacije kolovoza i uređenja trotoara, biti formiran i neophodan broj parking mesta. Nastavlja se sa uređivanjem parkirališta, a naročito atraktivne lokacije koje će biti uređivane predstavljaju unutarblokovske površine koje su trenutno neuređene i zapuštene, i čijim uređenjem će se omogućiti potreban broj parking mesta za potrebe stanara ovih stambenih zgrada.

U ovoj godini započeta je rekonstrukcija trotoara u Vlajkovoj i Radničkoj ulici, sa formiranjem novih drvoreda i potpuno novim izgledom koji će dobiti ovaj deo grada. U planu za narednu godinu je rekonstrukcija trotoara i u ulici Nikole Skobaljića, tako da će se sa rekonstrucijom Mlinske ulice, čija realizacija upravo počinje, zaokružiti celina i revitalizovati ove frekventne pešačke komunikacije. Rekonstruišu se i trotoari u Svetolijskoj ulici, a kao jedan od važnih projekata koji će posebno biti obrađivan je i projekat rekonstrukcije memorijalnog Spomen-parka, od rekonstrukcije ulazne kapije-portala, preko novog osvetljenja i parternog uređenja staza i prostora oko spomenika „Boginje pobede“.

Započeta je rekonstrukcija trotoara u ulici Južnomoravskih brigada, što predstavlja samo prvu fazu- u narednom periodu nastaviće se rekonstrukcija ovih pešačkih površina do raskrsnice sa Niškom ulicom. Planiranom rekonstrukcijom Bulevara Nikole Pašića, koja će takođe biti izvođena fazno, biće kompletno uređene saobraćajnice do ukrštaja sa ulicom 28. marta. U planu za naredni period, osim ovih, najfrekventnijih saobraćajnica u najužem gradskom jezgru, naći će se i niz stambenih ulica. Većina postojećih trotoara i pešačkih površina su u eksploataciji dugi niz godina i posle višedecenijske upotrebe, sanacija, raskopavanja i intervencija na ugradnji različitih instalacija, nalaze se u veoma lošem stanju, prosecani rupama, pukotinama, neravninama i izbočinama.

Uređivanje ovih trotoara podrazumevaće kompletnu zamenu površinskog zastora i svih podslojeva postojeće konstrukcije, popločavanje ili asfaltiranje, ali i revitalizaciju postojećeg zelenila, sadnju novih sadnicama na svim mestima na kojima to prostor dozvoljava, izgradnju kontejnerskih niša, ali i oplemenjeivanje prostora postavljanjem korpi za otpatke, žardinjera i ostalog prigodnog mobilijara. Rekonstrukcija postojeće i izgradnja komunalne infrastrukture – vodovoda, kanalizacije i osvetljenja;

Gradićemo vodovodnu mrežu. Primarni vod gradiće Vodovod, a sekundarnu mrežu Direkcija. Biće nam cilj da pijaću vodu iz Barja dobiju sva mesta za koje obezbedimo tehničku dokumentaciju (a izrada za mnoga naseljena mesta je u toku) i koja izraze želju za priključenjem na vodovodni sistem. Nastavićemo sa radovima na izgradnji kanalizacione mreže, tamo gde smo radove započeli fazno (Vinarce, D. Stopanje…), kao i sa izgradnjom za nova naselja. Uradićemo rekonstrukciju javnog osvetljenja u širem centru grada, postojeće živine svetiljke i svetiljke izvora svetlosti natrijum zamenićemo savremenim svetiljkama u led tehnologiji, a sve sa ciljem da smanjimo potrošnju električne energije a istovremeno povećamo osvetljenost saobraćajnica i javnih površina. Izgradnju javnog osvetljenja uradićemo svuda gde gradimo i nove saobraćajnice. Izgradićemo svetlosnu signalizaciju (semafor) na raskrsnici ulica Dubočica i Devete, na raskrsnici ulica Svetoilijska i Miloša Obilića.

PODIZANJE KVALITETA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI

Direkcija, kao upravljač puta redovno će održavati ulice, lokalne i nekategorisane puteve, biće popravljeni putni objekti i sanirani putni pravci.
Zimsko održavanje, ili održavanje puteva u zimskom periodu biće redovno, odnsno putevi prohodni. Higijena u gradu biće na mnogo, mnogo višem nivou.

U narednom periodu radiće se na završetku započetih investicija i izradi projektno-tehničke dokumentacije i obezbeđivanju sredstava iz republičkih i evropskih investicionih fondova za niz objekata od značaja za grad i realizaciji istih.

Trenutno se radi na sledećim projektima:

Rekonstrukcija objekta DP“ Sintetika“

U saradnji sa kompanijom „Jeancy“, u izradi je projekat i tenderska dokumentacija za rekonstrukciju objekta DP“Sintetika“.Planirana sredstva iznose oko 120 miliona dinara.

Izgradnja nove pijace u Leskovcu

Radovi su u toku, a u narednom periodu očekuje nas izgradnja druge faze nove pijace, probijanje ulice Topličkog ustanka i uređenje prakong prostora, ukupne vrednosti preko 60 miliona dinara.

Završetak izgradnje započete višenamenske sportske hale u kompleksu DCP „Partizan“

Grad Leskovac na osnovu javnog poziva koji sprovodi Ministarstvo omladine i sporta obezbedio sredstva za završetak objekta. Ukupna vrednost prostalih radova koje je potrebno izvesti u cilju završeta objekta, a prema ažuriranom predmeru i predračunu radova, iznosi 65 dinara.

Među investicijama koje se planiraju za naredni period su:

-izgradnja nove gradske biblioteke u ulici Pana Đukića uz rekonstrukciju zgrade Narodnog muzeja;

-adaptacija i rekonstrukcija objekta „Dom JNA“ za potrebe Gradske muzičke kuće, sa koncertnom dvoranom i prostorijama za potrebe muzičke škole „Stanislav Binički“;

-izgradnja višespratne garaže na prostoru iza Narodnog muzeja;

-rekonstrukcija i adaptacija zgrade Garnizona i formiranje „Gradske kuće“;

-preseljenje prostorija JKP „Komunalac“ na parcelu nekadašnjeg „Jugekspresa“

Procenjeno je da će iz budžeta grada i republičkih institucija za ove investicije biti izdvojeno oko 300 miliona dinara. Od preuzimanja odgovornosti uradili smo dosta toga na evidenciji imovine grada u javnu svojinu sa ciljem efikasnijeg i ekonomičnijeg iskorišćavanja iste, kako bi omogućili ekonomski razvoj grada, a ujedno i stvorili uslove za privlačanje novih investicija. U narednom periodu nastavićemo još efikasniji rad na evidenciji imovine grada kako bi omogućili aktiviranje skoro svih lokacija u gradu i na taj način pojačali privredne aktivnosti svih zainteresovanih investitora. 

Planiramo završetak eksproprijacije radi izgradnje rasteretnog kanala Tulovske reke, kao i rešavanje svih potrebnih imovinsko pravnih odnosa koji bi omogućili da grad realizuje sve značajne infrastrukturne i druge projekte. Nastajaćemo da i u budućem periodu aktiviramo zapuštene lokacije i stavimo ih u funkciju ekonomskog razvoja grada. U narednom četvorogodišnjem periodu JKP“Toplana“Leskovac će izvršiti rekonstrukciju svih toplotnih podstanica i njihovu potpunu automatizaciju, povezivanje svih podstanica na SCADA-sistemom,rekonstrukciju toplovoda,a u planu je i ugradnja filtera za prečišćavanje dimnih gasova, nabavka i ugradnja gasnog kotla sa pratećom opremom kapaciteta 10,8 MW i gasifikaciju kotlarnice Dubočica.

JKP”GRDELICA” planira Završetak eksproprijacije imovine na vodozahvatu u selu Gradištu –kao i izradu projekata za izmenu trase vodovodne mreže od sela Gradišta do Grdelice, čime bi se rešio problem zamene azbestnih cevi koje su u funkciji na trasi sadašnje vodovodne mreže. U planu je i izrada projekata i rešenje problema vodosnabdevanja naseljenih mesta Velika Kopašnica, Slatina i Tulovo – Izuzimanje zemljišta i održavanje groblja u Predejanu, Dedinoj Bari i Oraovici.

JKP Vodovod Leskovac U 2016. godini već realizuje projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 7.331 metara, kao i izgradnju vodovodne mreže, od Zelene zone do Donjeg Živkova, ukupne dužine 8 kilometara, i razvodne mreže u Živkovu, i Donjem Živkovu, ukupne dužine 5 kilometara. Tokom ove godine izvršiće se rekonstrukcija vodovodne mreže u 14 gradskoh ulica ukupne dužine preko 7 kilometara. Predviđena je i instalacija SCADA sistema vrednosti preko 11 miliona dinara. Radi se rekonstrukcija rekonstrukcija zapadnog vodovoda (što podrazumeva izgradnju primarne vodovodne mreže u dužini od 8 kilometara na deonici od Vinarca do mesta Dušanovo, Milanovo, Podrimce, Petrovac, Belanovce, Karađorđevac, i Kaštavar), kao i rekonstrukciju postojeće crpne stanice za podizanje pritiska u sistemu „zapadni vodovod“.

Pored navedenih, planirane aktivnosti preduzeća JKP Vodovod Leskovac za 2016. godinu su još i:

rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u naseljIMA Milanovo I Belanovce , u okviru sistema zapadni vodovod, dužine oko 12 kilometara, predra čunske vrednosti oko33.000.000,00 dinara.

izgradnja vodovodne mreže, radi prevezivanja naselja Priboj i Zalužnje (trenutno su povezani na zapadni vodovodni sistem) na sistem severni vodovod, dužine oko 800 metara, predračunske vrednosti oko 24.000,00 eura, odnosno oko 3.000.000,00 dinara.

Konkurisali smo kod Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za dodelu i korišćenje sredstava za sufinansiranje projekta nastavka izgradnje vodovodne mreže od Živkova do Lipovice, ukupne dužine 410 metara. Ukupna vrednost investicije iznosi 6.000.000,00 dinara, od toga 50% obezbedićemo preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a ostalih 50% obezbedićemo iz sredstava budžeta grada Leskovca. Završetak izgradnje vodovodne mreže od Živkova do Lipovice planira se u navedenom roku. Takođe, u planu za 2016. godinu je i:

izvođenje 700 vodovodnih priključaka ( posebno u naseljenim mestima, kao što su: Gornja Bunuša, Donja Bunuša, Bunuški Čifluk, Radonjica, i ostalim naseljenim mestima gde postoji izgrađena sekundarna vodovodna mreža),

izvođenje 300 kanalizacionih priključaka,

uvođenje upotrebe vodomera sa daljinskim čitanjem,

uvođenje upotrebe ventila sa daljinskim isključenjem,

asfaltiranje i popravka kolovoza na ulicama u Leskovcu, na mestima popravke kvarova,u ukupnoj vrednosti od 3.609.000,00 dinara. Postupak javne nabavke je u toku.

sprovođenje i realizacija postupaka nabavki i javnih nabavki, vezanih za ORIO program (početak radova na proširenju kanalizacione mreže L – 70 km, kroz donaciju Evropske unije, a što će imati za cilj priključenje novih 18.000 stanovnika, i očuvanje životne sredine). Vrednost ove investicije je 7.910.000,00 eura, odnosno oko 949.200.000, 00 dinara. Planirani rok za završetak radova je 2019. godine.

stručni nadzor nad rekonstrukcijom vodovodne mreže u okviru programa KfW banke,

nabavka cisterne za vodu, konkurisanjem kod Japanske ambasade.

PLANIRANE INVESTICIJE U 2017. GODINI

U 2017. godini JKP „Vodovod“ Leskovac će izvršiti rekonstukciju vodovodne mreže u dužini od 6.258 metara. Procenjena vrednost radova biće oko 814.000 eura, odnosno oko 97.700.000,00 dinara.

Da bi severni krak vodovoda bio stavljen u funkciju, i da bi stanovnici naseljenih mesta, severno od grada Leskovca dobili zdravu pijaću vodu, u 2017. godini počeće radovi na:

– izgradnji rezervoara u Pečenjevcu R=2*250m3, predračunske vrednosti od 125.000,00 eura, odnosno oko 15.000.000,00 dinara.

– izgradnji glavnog dovoda fi 280 u dužini od oko 1,5 kilometara, od primarnog voda fi 315, do rezervoara u Pečenjevcu, predračunske vrednosti oko 90.000,00 eura, odnosno oko 11.000.000,00 dinara.

Investitor ovih radova biće grad Leskovac.

Završetak Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Projekat upravljanja otpadnim vodama Leskovca sastoji se iz tri segmenta, odnosno dela, i to:

Postrojenje za preradu otpadnih voda – I faza: Linija vode, i I faza linije mulja. Procenjena predračunska vrednost prvog dela ukupnog projekta: Postrojenje za preradu otpadnih voda I faza je 10,46 miliona eura, ili 1,255 miliona dinara. Investitor ovog postrojenja je grad Leskovac, iz donatorskih sredstava Evropske unije. Izgradnja postrojenja je u 2015. godini potpuno završena. U toku je završna faza tehničkog prijema.

Postrojenje za preradu otpadnih voda II faza: Linija mulja – digestija mulja i proizvodnja električne energije. Realizacija drugog dela projekta – linije mulja II faza je u toku. Izrada tenderske dokumentacije za izbor ponuđača za projektovanje i izvođenje radova na postrojenju je u završnoj fazi. Procenjena predračunska vrednost ovog dela projekta je 497,5 miliona dinara, finansira se iz sredstava Vlade Republike Srbije, a investitor je grad Leskovac. Korisnik ovog postrojenja biće JKP “Vodovod” Leskovac. Do sada je na projektovanje i izvođenje pripremnih radova, i radova komunalne infrastrukture, za postrojenje, investirano 49,2 miliona dinara. Ostatak planiranih sredstava od 448,3 miliona dinara će se utrošiti u 2016. godini na projektovanje, nadzor i izgradnju u postrojenju linije mulja II faza.

Izgradnja i proširenje fekalne kanalizacione mreže u naseljenim mestima Leskovca ( Rudare, Donja Jajina, Šainovac, Vlase, Gornje Trnjane, Gornje Sinkovce, Donje Sinkovce, Svirce, Donje Trnjane, Turekovac, Donje Stopanje, deo Vinarca, Čifluk Mira, Bratmilovce, Mrštane, Navalin, Bogojevce), ukupne dužine oko 82 kilometara.Predračunska vrednost ovog dela projekta je 7,92 miliona eura, odnosno oko 950.400.000,00 dinara, i finansira se u celosti iz sredstava donacije Evropske unije.

Treći stepen projekta upravljanja otpadnim vodama Leskovca je izgradnja i proširenje kanalizacione mreže u naseljima u Leskovcu, i on se sastoji iz dva dela:
Prvi deo je Razvojna faza izgradnje i proširenja kanalizacione mreže, koja obuhvata sve prethodne analize, studije, ispitivanja, ankete, do izrade detaljnih projekata. Ugovorena vrednost ovog dela projekta je 478.740,00 eura, odnosno oko 57.450.000,00 dinara, i finansira se delom iz donacija Evropske unije, u iznosu od 239.374,00 eura, odnosno oko 28.725.000,00 dinara, a delom iz sredstava budžeta Grada u iznosu od 239.374,00 eura, odnosno oko 28.725.000,00 dinara.

Do 31.12.2015. godine je realizovana vrednost ovih aktivnosti u iznosu od 272.570,00 eura, odnosno oko 32.708.400,00 dinara. Izrada detaljnih projekata za građevinsku dozvolu je u završnoj fazi. Ostatak sredstava od 182.380,00 eura, odnosno oko 21.885.600,00 dinara će se realizovati u 2016. godini. Drugi deo ovog projekta je izgradnja i proširenje kanalizacione mreže, u naseljima u Leskovcu.

PLANIRANE INVESTICIJE U 2018. GODINI

Završetak izgradnje i proširenje kanalizacione mreže u Leskovcu i 16 naseljenih mesta i izvođenje 700 vodovodnih priključaka.

Nastavljamo sa smanjenjem nezaposlenosti i otvaranje novih radnih mesta, kroz podršku lokalne zajednice, kroz unapređenje poslovnog ambijenta i kroz odrzavanje širenje i privlačenje novih poslovnih aktivnosti.

Što znači da nastavaljamo sa odrazavanjem redovnih sastanaka sa privrednicima kao i redovnih poseta većih privrednika u cilju resavanja njihovih problema. Takodje nastavljamo sa obavestavanjem privrednika o svim javnim pozivima i podsticajima interesantnim za njih i dajemo logistiku oko popunjavanja dokumentacije.

Nastavljamo sa unapredjenjem poslovnog ambijenta kroz resertifikaciju grada sa povoljnom poslovnom klimom u koju smo krenuli u martu 2016. godine i nastavićemo sa usvojenim procedurama tokom celog vremena trajanja sertifikacije. Nova resertifikacija nas očekuje jula 2018. godine.

Nastavljamo sa održavanjem i širenjem postojećih kao i privlačenjem novih poslovnih aktivnosti u cilju otvaranja novih radnih mesta

Korporacija Jura će do oktobra završiti novu fabriku i krenuti sa zapošljavanjem od 700 do 1000 ljudi

Korporacija Džinsi će ući u novi opremljeni prostor nekadašnje fabrike Sintetika i zaposliti još 350 ljudi.

Ubrzano radimo na tome da u grinfild lokaciju zelena zona dovedemo još nekoliko fabrika za prehrambenu industriju a da izmenom PGR-a stvorimo mogucnost da pored prehrambene industrije uvedemo i investitore sa lakom industrijom (auto industrija) sa kojima smo vec neko vreme u pregovorima. Nastavicemo sa sprovodjenjem LAPZ-a c pepoznatljivih programa i mera strucna praksa sa prosecnom ocenom preko 9, novih radnih mesta, samozaposljavanja (otvaranje novih malih firmi) i za ove mere smo spremni da odvojimo najmanje 120,000,000 u naredne cetiri godine.

Nastavićemo sa subvencionisanjem poljoprivredne proizvodnje i promocijom turističkih, ekonomskih i poljoprivrednih potencijala naših sela. Za subvencionisanje apoljoprivrednika spremni smo da odvojimo najmanje 160,000,000 do 200,000,000 za nabavku nove mehanizacije, sistema za navodnjavanje, folija za plastenike, omaticenih grla stoke itd.

Nastavljamo sa sprovodjenjem infrastrukturnih projekata u cilju unapredjenja EE, podrske razvoju sporta (kroz izradu sportskih terena), u cilju lrazvoja socijalno humanitarnih projekata i razvoja turizma.

-Do kraja 2016. godine potpuno cemo energetski sanirati sest skola u gradskom jezgru a u naredne cetri godine planiramo jos sedamnaest.

-Do kraja 2016. godine izgradicemo 16 sportskih terena a u naredne cetiri godine planiramo najmanje jos dvadeset.

-U narednih par godina planiramo da potpuno zavrsimo izgradnju i opremanje sigurne kuce (suturenski deo i ogradu), takodje cemo izgraditi dnevni boravak za decu ometenu u razvoju koji ce sluziti deci iz celog okruga.

-Sto se turistickih potencijala tice izradicemo strategiju razvoja turizma, ove godine pustiti u rad kupaliste na reci Vucjanki a u narednim godinama planiramo da izgradimo kej od crkve do Dev kazana i setaliste od crkve do Djokinih virova sa Ziplajnom i ostalim rekvizitima za razvoj turizma.

Samo ako radimo zajedno, kao tim, možemo imati šanse da počnemo da ispunjavamo ono što smo na sebe preuzeli. Samo ako sarađujemo jedni sa drugima možemo zajedno napraviti velike stvari. Članovi mog kabineta će, takođe, morati da se usaglase i rade zajedno sa ljudima u Jedinici za implementaciju projekata. Članovi kabineta će, takođe, morati da znaju kako da rade zajedno između sebe i pod ujedinjenom strategijom. To znači razmenu informacija, koordiniranje aktivnosti i međusobna podrška. Nema više feuda političkih stranaka. Gotovo je sa tom praksom – istakao je Goran Cvetanović u eskpozeu prilikom izbora za gradonačelnika Leskovca.

Check Also

Besplatne radionice za decu i mlade u Leskovačkom kulturnom centru

Leskovački kulturni centar je juče počeo da realizuje Zimski program radionica za decu i mlade, …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *