hotel bell

Zaštitnik građana: Sportistima sa invaliditetom sluha obezbediti premije i nacionalnu penziju

Zaštitnik građana zatražio je od nadležnog ministarstva da se izmenama i dopunama Zakona o sportu vrhunskim sportistima sa invaliditetom sluha obezbede ista prava koja imaju sportisti bez invaliditeta i sportisti sa drugim oblicima invaliditeta – nacionalna priznanja, novčane nagrade za ostvarene vrhunske rezultate na takmičenjima i nacionalna penzija.

Vrhunski sportisti sa invaliditetom sluha donose medalje sa najvećih sportskih takmičenja kao što su Olimpijske igre gluvih, svetska i evropska prvenstva gluvih, ali važećim Zakonom o sportu nisu tretirani kao sportisti bez invaliditeta i sportisti sa drugim oblicima invaliditeta, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Zaštitnik građana je postupajući na osnovu obraćanja građanina, koji se obratio ovoj instituciji u ime vrhunskih sportista sa invaliditetom sluha zbog diskriminacije i nepriznavanja rezultata na najvećim sportskim takmičenjima, utvrdio da je potrebno izmeniti i dopuniti Zakon o sportu tako da se odnosi i na sportiste sa invaliditetom sluha, članove Sportskog saveza gluvih Srbije i Olimpijskog komiteta gluvih Srbije, koji nisu prepoznati u odredbama važećeg zakona.

Zbog neprepoznavanja u Zakonu o sportu, vrhunski sportisti sa invaliditetom sluha su uskraćeni za nacionalna priznanja, novčane nagrade za ostvarene vrhunske rezultate na takmičenjima, kao i za nacionalnu penziju nakon navršene 40. godine života, u odnosu na sportiste bez invaliditeta i sportiste sa drugim oblicima invaliditeta, ističe Zaštitnik građana.

Zaštitnik građana je utvrdio da se Memorandumom potpisanim između Međunarodnog olimpijskog komiteta i Internacionalnog komiteta sporta gluvih – Deaflympic, priznaje da je Internacionalni komitet sporta gluvih – Deaflympic ravnopravan sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i Međunarodnim paraolimpijskim komitetom.

Zbog toga bi i na nacionalnom nivou sportisti sa invaliditetom sluha i njihova organizacija trebalo da budu priznati od strane Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije, a shodno tome sportisti sa invaliditetom sluha da se izjednače sa olimpijcima i paraolimpijcima i zasluženo steknu pravo na premije i nacionalne penzije za vrhunska sportska dostignuća, smatra Zaštitnik građana.

Zaštitnik građana navodi da Međunarodni olimpijski komitet priznaje Internacionalni komitet sporta gluvih – Deaflympic kao jedino telo koje se bavi internacionalnim sportom gluvih i kao nezavisnu organizaciju, koja nije deo Internacionalnog paraolimpijskog komiteta, već da su ova dva komiteta sportista sa invaliditetom dve nezavisne organizacije, obe priznate od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta.

S obzirom da se odredbe Zakona o sportu kojima je regulisan položaj, prava i obaveze paraolimpijaca ne odnose na sportiste sa invaliditetom sluha, Zaštitnik građana smatra da je izmenama i dopunama Zakona o sportu neophodno urediti njihov položaj i zaštiti prava na isti način i u istom obimu kao što su zaštićena prava ostalih sportista i paraolimpijaca.

Check Also

Vlada ograničila cenu ulja, šećera i brašna

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica …

Оставите одговор