hotel bell

Umanjenje mesečne obaveze plaćanja računa za energetski ugrožene kupce

Uredbom Vlade o izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu od 26. oktobra 2023. godine („Službeni glasnik RS“, 93/2023), u članu 7a propisano je da:

Domaćinstvo korisnika prava na penziju do i u visini iznosa od 21.766,26 dinara, koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i koji ima ugovor, odnosno račun o snabdevanju električnom energijom na svoje ime, odnosno koji je kod snabdevača evidentiran kao krajnji kupac električnom energijom, stiče status energetski ugroženog kupca na osnovu rešenja organa jedinice lokalne samouprave, a po osnovu akta nadležnog organa o pravu na penziju i ugovora o snabdevanju, odnosno računa za električnu energiju evidentiranog kod snabdevača na svoje ime.

Energetski ugroženi kupac iz člana 7a ove Uredbe stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze plaćanja računa za električnu energiju na jednom mernom mestu, za mesece: oktobar, novembar i decembar 2023. godine i januar, februar i mart 2024. godine u visini od 1.000,00 dinara mesečno sa akcizom i porezom na dodatu vrednost.

Postupak za sticanje statusa energetski ugroženog kupca pokreće se po zahtevu, odnosno po službenoj dužnosti.

Grad Leskovac će, zbog efikasnosti postupka, pokrenuti postupke po službenoj dužnosti, vodeći računa o interesima podnosioca zahteva, a radi ubrzanja postupka donošenja rešenja.

Svi korisnici prava na penziju do i u visini od 21.766,26 dinara, koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Leskovca, a koji ispunjavaju uslove u skladu sa članom 7a Uredbe, dobiće Rešenja na kućnu adresu.

Check Also

Završni miting socijalista 13. decembra u hali “Partizan” – Put sigurnosti je na biračima, koji će svoj glas dati koaliciji SPS-JS

Decembarski izbori su prilika da zaživi u Srbiji i Leskovcu ustavom predviđeni izlazak građana na …

Оставите одговор