Početna / DRUŠTVO / Testiranje na lični zahtev u ZZJZ Leskovac od sada utorkom i četvrtkom
Bilbordi

Testiranje na lični zahtev u ZZJZ Leskovac od sada utorkom i četvrtkom

Testiranje na COVID-19 (RT-PCR) na lični zahtev građana prema najnovijim podacima ZZJZ Leskovac obavlja se utorkom i četvrtkom od 10 časova, kako bi se sprečili nepotrebni redovi i gužve.

Pre dolaska na testiranje neophodno je uplatiti 6000 dinara na tekući račun 840-17750-34,  koji je otvoren kod RFZO i potrebno je da osoba sa sobom ponese uplatnicu.


UZORCI KOMERCIJALNIH TESTOVA SE NOSE NA INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME “TORLAK”.

RT-PCR TESTIRANjE

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava građane da je od 20.05.2020. godine moguće obaviti RT-PCR testiranje na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev građana.
Građani testiranje mogu da obave u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje Srbije. Cena testa je 6.000,00 dinara, a uplate je moguće izvršiti na isti tekući račun na koji se uplaćuje i testiranje na lični zahtev za brze serološke testove.
Tekući račun je 840-17750-34 dok se u polju poziva na broj upisuje jedinstveni matični broj građanina koji se testira. Detalji za popunjavanje uplatnica dati su ispod.
Testiranje je moguće i za strane državljane. Uplata se vrši na isti tekući račun 840-17750-34, a umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuje se broj pasoša ili broj inostranog osiguranja.
Takođe, gorenavedeni račun je i za uplatu pravnih lica, koja umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuju PIB pravnog lica. NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA, POTREBNO JE DA DOSTAVI SPISAK LICA SA NjIHOVIM JMBG.
Sve primedbe građana u vezi sa testiranjem na lični zahtev, mogu biti upućene putem broja telefona 064/8522-427.

FIZIČKA LICA:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

PRAVNA LICA:
UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 290
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): PIB PRAVNOG LICA
NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

Dopuna Instrukcije za uplatu sredstava za uslugu RT-PCR testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANjA NA PRISUSTVO SARS-CoV2 za strane državljane:

STRANI DRŽAVLjANI:
UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANjA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: 6.000,00 dinara
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENjA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANjA

Pogledaj takodje

Veliki odziv građana za vakcinaciju u Leskovcu i okolini

Masovna vakcinacija u Leskovcu je nastavljena danas, i do 12:30 časova ukupno je vakcinisano 508 …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *