Tag Archives: vodosistem

Danas isplaćena poslednja rata kredita od 4 miliona evra uzetog 2006. godine za izgradnju vodosistema “Barje

Kredit za potrebe finansiranja Investicionog programa završetka izgradnje vodosistema „Barje“ u iznosu od 4 miliona evra uzet je na korišćenje 31.07.2006. godine sa rokom otplate do 01.06.2021. godine. Današnjom isplatom poslednje rate, u iznosu od 3,8 miliona dinara u celosti su izmirene obaveze po osnovu ovog kredita. Podsetimo, akumulacija „Barje“ …

Read More »