Tag Archives: subvencije za proizvođače hleba

Proizvođačima hleba, brašno po subvencionisanim cenama: Prijavljivanje u toku

Proizvođačima hleba, koji su u trenutku donošenja Uredbe bili registrovani za obavljanje pomenute delatnosti, moći će da, brašno ”T-500”, nabave po subvencionisanoj ceni od 33 dinara po kilogramu Maksimalne količine brašna koje proizvođači mogu nabaviti, biće određene proporcionalo njihovoj proizvodnji, a vodiće se računa o ravnomernoj raspodeli brašna na čitavoj …

Read More »