Tag Archives: Štulac

Radovi u selima Štulac i Svinjarica

Opština Lebane u koordinaciji sa predsednikom MZ Štulac, rešila je problem koji se stvarao prilikom padavina i naglog topljenja snega postavljanjem betonskih prstenova na najnižim tačkama. Atmosferske vode su stvarale probleme prilikom padavina ili naglog topljenja snega pa su propusne cevi za odvođenje vode bile neophodne. Ovaj potez lokalnog rukovodstva …

Read More »