Tag Archives: Srpska narodna banka

Na srpskim novčanicama se, u prošlosti, našao i lik jednog sveca: Šta mislite kog?

Na novčanici od 100 dinara, iz 1943. godine, koju je, u okupiranoj zemlji, izdala Srpska narodna banka je lik Svetog Save. To je jedina banknota sa njegovim likom izdata na teritoriji Srbije. Naime, tokom okupacije od 1491.-1945. godine, na prostoru okupirane države, otvorena je Srpska narodna banka, pod upravom vlade …

Read More »