Tag Archives: socijalno osiguranje

Utvrđena najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2023. godinu

Utvrđena je najviša mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 500.360 dinara (100.072 x 5), na koju će se, počev od 1. januara 2023. godine, obračunavati i plaćati doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Kako je navedno na sajtu porezi.rs, osnovica je utvrđena na osnovu objavljenog podatka o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji …

Read More »