Tag Archives: savet za razvoj grada

Održana sednica Saveta za razvoj grada Leskovca

Na 44. sednici Saveta za razvoj grada Leskovca, održanoj dana 07.12.2021.godine, razmatrana su sledeća pitanja: Aktuelne urbanističke razrade radnih zona na teritoriji grada Leskovca i potrebne urbanističke intervencije sa ciljem povećanja investicionog potencijala lokalne samouprave,Razmatranja Nacrta Plana budžeta grada Leskovca za 2022. godinu. Članovi Saveta su nakon uvodnih napomena izvestilaca …

Read More »

Savet za razvoj grada Leskovca dao pozitivno mišljenje o Programu uređivanja građevinskog zemljišta i dao predloge za 2022. godinu

Danas je održana 41. Sednica Saveta za razvoj grada Leskovca na kojoj je razmatrana je Odluka o Programu uređivanja graževinskog zemljišta za 2021. godinu, i nakon razmatranja pomenute Odluke, članovi Saveta za razvoj grada su doneli zaključke i predloge: Daje se pozitivno mišljenje na Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. …

Read More »