Tag Archives: sAM SVOJ GAZDA

STARTUJ LEGALNO: Oslobođenje početnika u poslovanju od plaćanja poreza i doprinosa

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru 2018, krenula je primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja za novoosnovane preduzetnike …

Read More »