Tag Archives: Rizici

Naučite decu da iskoriste prednosti tehnologija, a rizike izbegnu na pravi način

Foto: pixabay U modernom društvu digitalna kultura je sadašnjost i budućnost naše dece. Međutim, deci su potrebni odrasli da ih nauče kako da se na smislen i bezbedan način ponašaju u digitalnom okruženju. Identična pravila vaspitavanja važe kako u svakodnevnom, tako i u digitalnom okruženju. Digitalne tehnologije privlače decu zbog …

Read More »