Tag Archives: Program kapitalnih projekata grada Leskovca

Gradsko veće o projektima, praćenju kvaliteta površinskih voda i ustupanju zemljišta PWW-u

Kako je, u obrazloženju navela Jelena Zlatanović, iz Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, Program kapitalnih investicija grada Leskovca za period od 2019. do 2021. godine, sadrži 12 projekata, a samo jedan je kompletno završen: izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Realizacija svih ostalih je više ili manje odmakla …

Read More »