Tag Archives: Poreska

Dospeva na naplatu I rata poreza za imovinu

Gradska uprava grada Leskovca-Odeljenje za finansije, Odsek lokalne poreske administracije, obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da: I akontacija poreza na imovinudospeva za plaćanje 14. februara 2023. godine. Obaveštavaju se poreski obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u …

Read More »