Tag Archives: Odeljenje za finansije

Rebalansom budžeta obezbeđeno više od 40 miliona dinara za otpremnine zaposlenima u javnim preduzećima

Razlog predloženog rebalansa su, pre svega, potreba za obezbeđenjem dodatnih sredstava potrebnih za isplatu otpremnina zaposlenima u javnim i javno-komunalnim preduzećima, kao i preusmerenjem određenih sredstava na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova Kako stoji u obrazloženju, u okvuur tekućih subvencija, biće obezbeđena suma od 41,2 miliona dinara …

Read More »