Tag Archives: obezbeđena sredstva

Grad isplatio dug za struju Ustanovi za odrasle i starije

Iz budžeta grada Leskovca, isplaćeno je skoro 1,7 miliona dinara za troškove električne energije Ustanove za odrasle i starije. Lokalna samouprava finansira troškove i usluge ove ustanove, poput usluge gerontodomaćica, za koju je od 2016. godine izdvojeno 16,4 miliona dinara. Sredstva se obezbeđuju i za materijalne troškove Kluba za starije …

Read More »