Tag Archives: NVO Porečje

Sakupljači sekundarnih sirovina i otkupljivači predložili dopune Plana za upravljanje otpadom

Nakon što je građanima, predstavnicima udruženja i sakupljačima sekundarnih sirovina predstavljen set predloga za izmenu i dopunu Lokalnog plana za upravljanje otpadom, koji se tiču boljeg položaja sakupljača, učesnici konferencije u organizaciji Udruženja ”Porečje”, dali su niz sugestija. One su uobličene u nekoliko zahteva, koji će biti izneti i u …

Read More »