Tag Archives: Komeserijat za izbeglice

Dve porodice sa Kosova i Metohije dobile od grada građevinski materijal za adaptaciju ili završetak započetog stambenog objekta

Grad Leskovac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije sprovodi programe poboljšanja uslova stanovanja izbeglih i interno raseljenih lica nastanjenih na teritoriji grada Leskovca. Jedan od takvih programa je i dodela pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju ili završetak započetog stambenog objekta. Obezbeđeni su građevinski paketi za …

Read More »

Opštini Lebane 1,140.000 za poboljšanje stambenih uslova interno raseljenih lica

Opštini Lebane, Komeserijat za izbeglice i migracije, odobrio je sredstva u visini od 1.140.000 RSD za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica, van Kosova i Metohije, dok su u raseljeništvu. Sredstva su namenjena za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, i nabavku građevinskog materijala. U ovom projektu učešće lokalne samouprave je …

Read More »

Raspisan konkurs za dodelu stana na korišćenje za izbegla i interno raseljena lica

Komisija za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica/interno raseljenih lica raspisla je konkurs za dodelu na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji Grada Leskovca. Stambena jedinica u objektu kojim upravlja Centar za socijalni rad daje se na korišćenje, bez mogućnosti kupovine, u cilju …

Read More »

U toku podnošenje zahteva za dodelu humanitarnih paketa ugroženim, izbeglim i interno raseljenim licima

Komesarijat za izbeglice i migracije nastavlja raspodelu humanitarnih paketa hrane najugroženijim porodicama izbegličke i IRL populacije, čime obezbeđuje dodatnu podršku gradskim/opštinskim lokalnim akcionim planovima za rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica. Povereništvo za izbeglice i migracije grada Leskovca poziva materijalno ugrožene porodice izbeglih i interno raseljenih lica da u …

Read More »