Tag Archives: Komeserijat za izbeglice

Raspisan Javni poziv za interno raseljena lica za dodelu građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

Grad Leskovac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisuje Javni poziv za poboljšanje uslova života interno raseljenih lica na teritoriji grada Leskovca dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta. Javni poziv će biti otvoren …

Read More »

Raspisan javni poziv za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, za interno raseljena lica

Grad Leskovac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisuje ponovljeni Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica na teritoriji grada Leskovca kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti namenjene stanovanju i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i …

Read More »
Opština Leskovac

Dve porodice sa Kosova i Metohije dobile od grada građevinski materijal za adaptaciju ili završetak započetog stambenog objekta

Grad Leskovac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije sprovodi programe poboljšanja uslova stanovanja izbeglih i interno raseljenih lica nastanjenih na teritoriji grada Leskovca. Jedan od takvih programa je i dodela pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju ili završetak započetog stambenog objekta. Obezbeđeni su građevinski paketi za …

Read More »

Opštini Lebane 1,140.000 za poboljšanje stambenih uslova interno raseljenih lica

Opštini Lebane, Komeserijat za izbeglice i migracije, odobrio je sredstva u visini od 1.140.000 RSD za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica, van Kosova i Metohije, dok su u raseljeništvu. Sredstva su namenjena za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, i nabavku građevinskog materijala. U ovom projektu učešće lokalne samouprave je …

Read More »

Raspisan konkurs za dodelu stana na korišćenje za izbegla i interno raseljena lica

Komisija za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica/interno raseljenih lica raspisla je konkurs za dodelu na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji Grada Leskovca. Stambena jedinica u objektu kojim upravlja Centar za socijalni rad daje se na korišćenje, bez mogućnosti kupovine, u cilju …

Read More »

U toku podnošenje zahteva za dodelu humanitarnih paketa ugroženim, izbeglim i interno raseljenim licima

Komesarijat za izbeglice i migracije nastavlja raspodelu humanitarnih paketa hrane najugroženijim porodicama izbegličke i IRL populacije, čime obezbeđuje dodatnu podršku gradskim/opštinskim lokalnim akcionim planovima za rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica. Povereništvo za izbeglice i migracije grada Leskovca poziva materijalno ugrožene porodice izbeglih i interno raseljenih lica da u …

Read More »