Tag Archives: JP Urbanizam i izgradnja

Leskovački “Profi put“ predvodi grupu izvođača na izgradnji puta ka Hisaru, a to je samo jedan od desetine aktuelnih infrastrukturnih projekata u gradu

Na javni poziv za izgradnju puta od podnožja Hisara do repetirora, javilo se četvoro zainteresovanih izvođača, a Komisija je odlučila da posao bude poveren grupi preduzeća, sa leskovačkim“Profi putem“, na čelu Procenjena vrednost radova je 17,5 miliona bez PDV-a,pomenuta firma je ponudila najnižu cenu, a ugovor bi trebalo da bude …

Read More »

Zbog radova, nema kretanja vozila, niti parkiranja pored bivšeg SDK

Nastavlja se sanacija trotoarskih površina u ulici Moše Pijade, a u drugoj fazi biće rekonstruisani trotoari od nekadašnje Službe društvenog knjigovodstva (SDK) do gradskog trga Privremena izmena, odnosno obustava saobraćaja, za vreme izvođenja radova, važiće za nastavak ulice Moše Pijade, odnosno potez od ulice Koste Stamenkovića do gradskog trga u …

Read More »

Na kolovozu asfalt, na trotoarima behaton ploče: Rekonstrukcija ulice Devet Jugovića, koštaće 38 miliona dinara

Dužina saobraćajnice u podnožju Hisara, koja počinje iza bolnice, a završava se raskrsnicom sa Norvežanskom, je 761 metar i najznačajnija stvar u njenoj rekonstrukciji biće ta što će kamenu kocku zameniti asfalt. Ugovorom je predviđeno uklanjanje kocke, odnosno kompletna rehabilitacija kolovozne konstrukcije posteljicom od šljunka, tamponskim slojem od tucanika i …

Read More »

Počinje rekonstrukcija ulice Devet Jugovića, poslednje gradske saobraćajnice pod kockom

Zbog rekonstrukcije ulice Devet Jugovića, režim saobraćaja u ovom delu grada biće privremeno promenjen. Za vreme rehabilitacije kolovoza, koja će početi 10. avgusta, režim saobraćaja biće izmenjen na trasi od Prvomajske do Norvežanske ulice u Leskovcu. Učesnici u saobraćaju na pomenutoj deonici treba da se rukovode privremenom saobraćajnom signalizacijom i …

Read More »

Pošljunčavanje puta Barje-Oruglica-Ravni del, na samom obodu gradske teritorije

Radove na pošljunčavanju izvodi firma “HSV“ iz Vlasotinca, a vredni su 11,7 miliona dinara Ravni del je jedno od najudaljenijih sela na teritoriji grada Leskovca, na opštinskom putu Barje-Oruglica-Ravni del, ukupne dužine 27,5 kiometara. – Na toj deonici se saniraju najkritičniji delovi, posipanjem šljunkom i tuanikom. Ugovorom je predviđen i …

Read More »

Po osnovu ugovora o izvršenju posla, grad uplatio JP “Urbanizam i izgradnja“- 10,9 miliona

Usluge koje, za potrebe grada, obavlja JP “Urbanizam i izgradnja su: izrada urbanističkih projekata, stručni nadzor na komunalnom održavanju i izgradnji, priprema tehničke dokumentacije i sprovođenje postupka javne nabavke, rad komisija za primo-predaju i konačan obračun izvedenih radova. Obaveze se izmiruju redovno, nakon izvršenih usluga, a po Ugovoru o uređenju …

Read More »

Rehabilitacija puteva u brdsko-planinskim delovima teritorije grada Leskovca

Pošljunčava se ili posipa tucanikom 10 opštinskih puteva na rubnim delovima grada, a posao je poveren grupi ponuđača, predvođenih preduzećima “AB kop“ i “HSV“ iz Vlasotinca i “Profi put“ iz Leskovca U toku su radovi na postavljanju šljunčanog, odnosno tucaničkog zastora na neasfaltiranim i pojedinim nekategorisanim putevima. Putari rade na …

Read More »

Uskoro, na teritoriji Leskovca, neće biti nijednog sela bez ulične rasvete

Foto: Ilustracija Elektro-infrastruktura je nedavno postavljena u tri, a do kraja godine ulična rasveta zasijaće i u preostala četiri sela koja je nikada nisu imala U želji i sa namerom da konstantnim ulaganjem, što je moguće više, podjednako razvija svaki deo svoje teritorije, grad Leskovac je investirao u ulično osvetljenje …

Read More »