Tag Archives: građevinski šut

Kuda sa građevinskim”šutom” iz domaćinstava?Leskovac ima odlagalište za tu vrstu otpada, ali on najčešće završi pored puteva

Građevinski otpad uključuje otpad koji nastaje prilikom gradnje objekata ili javne infrastrukture, rekonstrukcije, održavanja ili rušenja postojećih građevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može koristiti bez prethodne obrade. Ovo je zvanična definicija pojma ”građevinski šut” i sastoji se od neopasnih i opasnih materijala. U prve …

Read More »