Tag Archives: Gornji i Donji Bunibrod

Stopanje dobilo ime po panjevima, Bunibrod po dvema ženama i reci, a Vinarcu naziv dao potok od vina i vode

Selo Stopanje, smešteno 1,8 kilometara severozapadno od Leskovca, ime je dobilo po posečenih sto panjeva iraskrčenoj šumi, na kojoj je niklo. Prema legedni, naselje se nalazilo na današnjem lokalitetu Selište. Pošto je, tokom epidemije kuge, većina žitelja pomrla, sedam preživelih domaćinstava se podelilo u dve grupe. Jedna se naselila uzvodno, …

Read More »