Tag Archives: e uput

Lidija Dimitrijević u predsedništvu Saveza za zdravstvo NALEDA-a: eUput, smanjenje lista čekanja i novi lekovi su prioriteti razvoja zdravstva

Osim uvođenja jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona, naredni korak u digitalizaciji zdravstvenog sistema je povezivanje svih ustanova i lekara specijalista, kroz elektronski uput i elektronski medicinski dosije i olakšavanje pristupa pacijenata lekarima specijalistima. Uspostavljanje elektronskog dosijea biće jedan od ključnih reformskih prioriteta Saveza za zdravstvo, koji će pružiti podršku Ministarstvu zdravlja …

Read More »