hotel bell

Stupio na snagu o socijalnim kartama: Savet za pravna pitanja SNS-a analizirao dokument u čijem je kreiranju učestvovao

Zakon je usvojen prošle godine, ali je njegova primena počela danas. Njime je predlagač želeo da unapredi efikasnost u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć i onemogući zloupotrebe.

Predrag Momčilović, predsednik Saveta je, na današnjOj press konferenciji izrazio zadovoljstvo što je ovo telo Gradskog odbora SNS-a u Leskovcu aktivno učestvovalo u kreiranju zakona, sugerisalo i predlagalo, a pojedina rešenja su i uvrštena u konačnu verziju dokumenta:

– Suština novog akta je da institucije pravovremeno reaguju na potrebe socijalno ugroženih članova društva. Njegovom primenom, uvodi se jedinstveni nacionalni registar, pod nazivom “Socijalna karta“, sa ciljem stvaranja centralizovane evidencije o statusu ugroženih i sa njima povezanih lica. Centrima za socijalni rad i specijalizovanim odeljenima gradskih i opštinskih uprava, omogućava preciznije utvrđivanje i praćenje socijalnog statusa korisnika. Stručnim licima iz pomenutih institucija i ranije je bilo moguće da svu potrebnu dokumentaciju pribavljaju iz baza podataka, a novi Zakon donosi pogodnost da se ona povlači jednim klikom iz jedinstvenog registra, pojašanjava član Saveta, Miloš Stevanović.

Novi akt obavezuje korisnike novčanih socijalnih davanja da prijave svaku promenu, koja bi mogla dovesti do gubitka prava (zaposlenje, napuštanje zemlje, dobijanje statusa azilanta, nasledstva i sl.) i predviđa da, ukoliko se on ogluši, sistem odmah detektuje neusaglašenost podataka i obaveštava Centar za socijalni rad da neko koristi veća prava od onih koja mu pripadaju.

– Navešću samo jedan primer. Ako korisnik novčane socijalne pomoći, ode iz Srbije u neku zapadnu zemlju i tamo pokuša da ostvari isto pravo, ovde će ga automatski izgubiti, jer ćemo, zahvaljujući umreženosti sa svim relevantnim institucijama, dobiti informaciju sa granice da je napustio zemlju. Tokom obrade njegovog zahteva, taj podatak će se pojaviti i upozoriti nas. Mislim da se radi o vrlo dobrom zakonu, koji će doneti višestruku korist, kako korisnicima koji će brže ostvarivati svoja prava, institucijama, jer im je rad olakšan, pa mogu biti efikasnije, ali i državi, koja će imati preciznu i ažuriranu evidenciju o socijalno-najugroženijim građanima, odnosno onima kojima je pomoć stvarno potrebna, zaključio je Predrag Momčilović.

Check Also

Leskovčanke se vratile u pobednički ritam: Maksimalno protiv kvalitetnog “Beograda“

U teškoj utakmici, “Leskovac 98“ slavio je sa 3:0, a najveća neizvesnost viđena je u …

Оставите одговор