hotel bell

Prijava dece za pripremni predškolski program do 17. juna – UPUTSTVO ZA RODITELJE

Prijava dece starosti 5,5 – 6,5 godina za Pripremni (četvorosatni) predškolski program počeće 16. maja i trajaće do 17. juna 2022. Prijava dece vršiće se elektronski – putem E-maila.

Najpre treba (u elektronskom obliku) popuniti obrazac “Prijave za upis deteta u PPP” koji možete preuzeti OVDE.

Ukoliko nije moguće elektronsko popunjavanje obrasca, isti se može najpre odštampati i ručno popuniti, pa tek onda skenirati i poslati na službeni mejl ustanove.

Zatim treba skenirati (u PDF-u) detetovu krštenicu (izvod iz MK rođenih).

Nakon toga se oba ova dokumenta šalju mejlom na naš službeni E-mail predviđen za ovu namenu, a to je: stanislav.pesic066@gmail.com

U roku od dan-dva u vašem inbox-u (na mejlu sa koga ste poslali vaša dokumenta) dobićete kratak odgovor, kojim se potvrđuje da je vaša prijava za PPP uredno primljena, odn. evidentirana.

NAPOMENA: Potvrde o izvršenom upisu u PPP za školsku 2022/2023 (za “dečji dodatak”, “materijalnu pomoć” i sl.) izdavaće se tek po okončanju upisnog roka, odn. počev od 20. Juna 2022. godine – u Upravi ustanove (kancelarija br. 1).

Upis i polazak u PPP

Početak pripremnog predškolskog programa (PPP) za decu rođenu od 01.03.2016. – 28.02.2017. predviđen je za 1. septembar ove godine.

Pre toga roditelji imaju obavezu da u drugoj polovini avgusta (tačnije: od 15 – 31. avgusta 2022.) odvedu svoje dete u Dečji dispanzer u Leskovcu (ili u Dom zdravlja “Vučje”, odn. D.Z. “Grdelica”, ako tamo imaju zdrav. karton), kod izabranog dečjeg lekara (ili onog koji ga menja), radi obaveznog sistematskog pregleda.

Roditelji koji su prijavili dete za PP-grupu pri školi (gradskoj ili vangradskoj sredini) u naznačenom periodu – vode svoje dete direktno u dispanzer, gde će – nakon obavljenog sistematskog pregleda – dobiti zdravstvenu potvrdu neophodnu za ulazak deteta u PP-grupu. Tu potvrdu zatim predaju direktno na ruke vaspitaču iz odabrane PP-grupe i to 1. septembra 2022. godine, odn. prilikom prvog pojavljivanja deteta u PP-grupi. Roditelji su u obavezi da dostave i potvrdu o vakcinalnom statusu deteta.

Roditelji koji su prijavili svoje dete za PPP pri nekom od 10 vrtića Predškolske ustanove (na 4 sata – popodne), moraju pre odlaska na sistematski pregled (ali ne pre 11. avgusta!) doći u Upravu ustanove – kancelarija br. 1 (vrtić “1001 radost”) da preuzmu obrazac “Zdravstveni list deteta”, koji im je neophodan za sistematski pregled.

[1] Nakon obavljenog lekarskog pregleda jedan od roditelja dolazi ponovo u Upravu ustanove (sa iskopiranom/očitanom ličnom kartom, lekarskom potvrdom i popunjenim i overenim “zdravstvenim listom” deteta) da sklopi Ugovor o upisu deteta u PPP.

[2] Ovaj Ugovor se – po pravilu – sklapa krajem avgusta, odn. pre polaska deteta u PPP (1. septembra), a najkasnije do 09. septembra 2022.
Za decu predškolskog uzrasta koja su do sada pohađala “celodnevni boravak” u vrtiću, a imaju nameru da od 1. septembra pređu u tzv. “poludnevni boravak” (na 4 sata – popodne), nije potrebno raditi sistematski pregled u dispanzeru ( ako je dete redovno dolazilo u vrtić ) , niti treba da se obnavlja ugovor o celodnevnom boravku za narednu godinu. Međutim, i ta deca se moraju blagovremeno – u naznačenom roku – prijaviti putem E-maila za upis u PPP. Njihovi roditelji, takođe, imaju obavezu da – po prestanku pohađanja “celodnevnog boravka”- ispišu dete iz vrtića (izmire preostala dugovanja i uzmu ispisnicu), kao i da preuzmu “Zdravstveni list deteta” od preventivne med. sestre, koji čuvaju kod sebe do momenta sklapanja novog ugovora -za poludnevni (4-satni) boravak – krajem avgusta.

Deca (gore naznačenog) predškolskog uzrasta, koja već pohađaju starije grupe “celodnevnog boravka” u nekom od vrtića Predškolske ustanove, a njihovi roditelji žele da tu i ostanu tokom predstojeće školske godine -radi pohađanja PP-programa, ne podnose nikakav elektronski Zahtev za upis deteta u PPP, niti obavljaju sistematski pregled kod dečjeg lekara (pošto već odranije imaju Ugovor i popunjen “zdravstveni list” deteta). Ovi roditelji samo – prilikom eventualne obnove ugovora o smeštaju u celodnevni boravak – podnose fotokopiju dečjeg izvoda iz MKR.

Roditelji dece koja su u ovoj školskoj godini (2021/2022) već pohađala pripremni predškolski program, ali zbog prisutnih razvojnih smetnji smatraju da njihovo dete treba da ponovi PPP i u novoj školskoj godini, mogu se prijaviti za novi upis svog deteta u PPP tek nakon isteka regularnog konkursnog roka (17.06.2021.), odn. sve do kraja avgusta 2022. godine. Preduslov za ponovni upis te dece u PPP jeste zvanično mišljenje Inter-resorne komisije o potrebi odlaganja polaska deteta u prvi razred osnovne škole. Sedište ove Komisije je pri Dečjem dispanzeru u Leskovcu.

[1] Roditelji koji upisuju svoje dete u vrtić “Snežana” u Grdelici, ili u vrtić “Majski cvetovi” u Vučju, mogu obrazac “zdravstvenog lista” preuzeti od preventivne medicinske sestre/vaspitača u ovim vrtićima.

[2] Prilikom dolaska u Upravu radi sklapanje ugovora za PPP, osim navedenih, treba poneti i druga dokumenta od značaja za utvrđivanje popusta pri plaćanju užine za dete (na primer: fotokop. rešenja za samohr. roditelje, za treće i četvrto dete, za decu sa smetnjama u razvoju fotokop. ugovora za drugo – mlađe dete koje već pohađa vrtić, i sl.).

Check Also

Kako postupiti u slučaju saobraćajne nezgode?

Saobraćajne nezgode su čest i neizbežan deo svakodnevnog života. U takvim situacijama, šteta nastala povredama …

Оставите одговор