Home / EKONOMIJA / Potpisan treći Aneks Ugovora između Grada Leskovca i Metroparkinga Jug
hotel bell

Potpisan treći Aneks Ugovora između Grada Leskovca i Metroparkinga Jug

Gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović i direktor Metroparking Juga Stevan Ranković potpisali su dnas novi Aneks Ugovora koji su regulisana međusobna prava i obaveze.

Aneks ugovora usvojila je Skupština grada Leskovca na sednici održanoj 12. septembra usvojila odluku o usvajanju izveštaja Anketnog odbora.

Pored ostalo usvojen je i sledeći zaključak:

„Redefinisati ugovorne obaveze u ovom javno – privatnom partnerstvu u cilju poboljšanja prava grada u ugovornom odnosu sa ovim privrednim društvom i posebno uravnotežiti finansijekse interese grada korigujući cene usluga u cilju zaštite interesa grada, korisnika usluga, ali i unapređenje poslovne saradnje ugovornih strana.

Gradonačelnik Leskovca je podsetio na obaveze lokalne samouprave i ugovornih strana.

Usled potrebe za usklađivanjem sa važećim zakonima i podzakonskim aktima radi pobojlšanja prava grada u ovom javno – privatnom partnerstvu i zaštite korisnika usluga ali i unapređenja poslovne saradnje ugovornih strana, pristupilo se redefinisanju ugovornih obaveza u ovom javno privatnom partnerstvu. Postupajući po zajljučku Skupštinem Gradska uprava – Odeljenje za komunalne stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu u sradanji sa svim nadležnim organima lokalne smaouprave, predsednikom Anketnog odbora, sekretarom Skupštine grada, zaštitinikom imovinskim prava grada i drugim nadležnim organima grada, izradila je predlog Aneksa III ugovora o obaveljanju komunalne delatnosti održavanja javnih prostora z aparkiranje i rešenje stacionarnog saobraćaja na teritoriji grada Leskovca – rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović na konferenciji za medije nakon potpisivanja Aneksa II ugovora.

Prvi čovek Leskovca je istakao da se novim Aneksom dodatno poboljšava položaj Grada Leskovca kao ugovorne strane.

Aneksom III ugovora značajno se poboljšava finansijski položaj grada u ovom javno – privatnom partnerstvu, a koji se ogleda u tome da grad sada ima pravo na 50 procenata od prodatih parking karata umesto ranijih 30 procenata, odnosno 10 procenata koliko je prvobitno predviđao Ugovor iz 2009. godine – podsetio je Cvetanović.

Aneks ugovora donosi još neke olakšice za građane kao korisnike usluga.

Vlasnik vozila će imati pravo na oslobađanje plaćanja dela cene utvrđene ceonocnikom preduzeća za uklanjanje nepropisno parkiranog vozila specijalnim vozilom pauk u iznoi od 30 procenata od pune cene, ukoliko je prvi put načionio ovaj prekršaj. Korisnik kome je prvi put u periodu od godinu dana uručen parking nalog plaćanjem polovjne iznosa u roku od 8 dana od dana prijema naloga, oslobađa se plaćanja druge polovine iznosa parking naloga. Takođe je omogućeno i dodatnih 5 minuta korisniku parking prostora koji po istekz plaćenog vremena za parkiranje, za koje vreme korisnik može da ukloni svoje vozilo sa pakring mesta li da plati parking kartu. Ovim aneksom precizno su definisane investicije usmerene na povećanje broja parking mesta i regulisanje problema staconarnog saobraćaja – dodao je Cvetanović.

Gradonačelnik Leskovca se osvrnuo i na primedbe pojedinih opozicionih odbornika vezanih za ustavnost pojedinih odredbi odluka grada i ugovora.

Ovi prigovori su neosnovani i činjenično i pravno neutemeljeni. Ocena Ustavnog suda bila je zasnovana na odredbama tada važećeg Zakona kojim se uređuje oblast komunalnih usluga. Taj Zakon je prestao da važi stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnim delatnostima id 2011. godine kojim je ova vrsta usluga definisana odredbama člana 25. stav 3 ovog Zakona. Imajući u vidu navedeno, parking nalog ili doplatna karta kao posebna cena korišćenja komunalne usluge, predviđena je upravo za slučajeve kada se komunalna usluha javnog parkiranja koristi na način koji je suprotan sa propisima kojima se uređuje ta komunalna delatnost. Posebnom cenom treba da se uvede red i omogući većem broju vozača da koriste uslugu parkiranja na javnim parkiralištima na propisan način u skladu sa Zakonom – naglasio je gradonačelnik Leskovca.

Na konferenciji je najavljeno dalje uređenje u ovoj oblasti.

Skupština grada će novom odlukom regulisati upravljanje i način korišćenja javnih parkirališta u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Aneksom III Ugovora koji je danas potpisan. Ovim Aneksom realizovana je Odluka Skupštine grada Leskovca, nastavljen je trend poboljšanja poožaja grada i korisnika usluga i postignutio je bolje uređenje stacionarnog saobraćaja na teritoriji našeg grada i nema nikakve „zloupotrebe uz dozvolu lokalne vlasti“, već se radi o realizaciji Skupštinsnek odluke u skladu sa važećim zakonima i u interesu grada i korisnika usluga – zaključio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović na konferenciji za medije.

 

Check Also

Veliki koncertom Zorice Brunclik završen Vinski bal, izabrane najlepše devojke i pesme na temu vina – Nagrade za najbolja vina u 4 kategorije

Proglašenjem najboljih vinara, izborom najlepših devojaka i pesama na temu vina i grožđa, vatrometom i …

Оставите одговор