Od 1. jula uspostavljen gradski i prigradski prevoz: povećan broj linija, obuhvat prevoza prema ugovoru 1.729.643 kilometra

U svečanoj sali Grada Leskovca danas su pred novinare izašli gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović i čelnici 3 kompanije . koncesionari gradskog i prigradskog prevoza.

Od 1. jula kada je potpisan počinje da važi ugovor između grada Leskovca i konzorcijuma tri kompanije: Frenki prevoz, Kanis i Jugotrans Bobište kojima je povereno obavljanje ove delatnosti na period od 20 godina.

„Ugovorom smo definisali standarde i kvalitet usluge prevoza, uključujući redovnost, tačnost, čistoću vozila i ispravnost instalacija. Prevoznik je obavezan da omogući visok kvalitet usluga tokom trajanja ugovora, sa naglaskom na poštovanje reda vožnje i dostupnost usluga osobama sa smanjenom mobilnošću, odnosno sa određenim stepenom invaliditeta. Obuhvat prevoza prema ugovoru je 1.729.643 kilometara, sa tendencijom povećanja na 2.200.000 kilometara, a broj linija povećan.“ – rekao je gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović.

Prvi čovek Leskovca je uputio molbu sugrađanima za razumevanje imajući u vidu da će biti potrebno vreme za potpunu normalizaciju celokupnog prevoza zbog tehničkih detalja, kao što je ugradnja GPS-a i uspostavljanje kontrole polazaka i ponovo govorio o povlašćenim kategorijama uz napomenu da postoji mogućnost da ih bude više.

„Grad će organizovati i vršiti kontrolu obavljanja prevoza, dok će privatni partner obezbediti finansijska i tehnička sredstva za sprovođenje javnog prevoza tokom 20 godina, garantovajući kvalitet usluge. Ovim pokazujemo našu brigu o svim kategorijama naših sugrađana“ – naglasio je Cvetanović.

Gradonačelnik Cvetanović je istakao da je period implementacije ugovora 6 meseci i da se u tom vremenskom periodu treba preko javnih nabavki nabaviti i ugraditi GPS uređaji, formira red vožnje, karte da se odštampaju, da se podele kartice povlašćenim kategorijama i dr. On je dodao da će putem povlašćenih kategorija, prema gruboj proceni, oko 40.000 ljudi imati besplatan prevoz na teritoriji grada Leskovca.

Šef Odeljenja za komunalno stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu Andrija Antanasković je odgovarajući na pitanja novinara istakao da vozilo mora biti tehnički ispravno da bi bilo registrovano, ukoliko dođe do kvarova moraju biti prijavljeni u roku, dodao je da Grad Leskovac zadržava ekskluzivno pravo na nenajavljenu kontrolu, da neće samo Odeljenje za inspekcijske poslove vršiti kontrole po službenoj dužnosti, već će i Odeljenje za komunalno stambene usluge pratiti ugovor i njegovo izvršenje i imaće prava da vrši kontrolu. Dodao je da se moraju pridržavati reda vožnja i da će se putem GPS uređaja pratiti i kontrolisati Autobuska stanica kao i Odeljenje za komunalno stambene poslove i Odeljenje za inspekcijske poslove.

Detalje o povlašćenim kategorijama putnika koji će imati pravo na besplatan prevoz, kao i načinu ostvarivanja tih prava proičtajte u posebnoj vesti.

Check Also

I narednih sedam dana iste cene goriva

Od danas do narednog petka, 19. jula, vozači će plaćati gorivo po istim cenama. U …