hotel bell

Na teritoriji grada Leskovca postoje četiri zaštićena prirodna dobra: Znate li koja su?

Leskovački kraj obiluje prirodnim lepotama, koje su po svojoj raznolikosti i lepoti veoma retke. Zbog posebnosti i velikog značaja, neka prirodna dobra stavljena su pod zaštitu države.

Okolina Jašunjskih manastira

Ukupna površina zaštićene zone Područja okoline Jašunjskih manastira je 188,27 hektara, od kojih je 37,66 u crkvenom vlasništvu, a na preostalih 150,51 hektar, gazduje JP “Srbija šume“. Zaštićeni kompleks obuhvata 61 parcelu u Katastarskoj opštini Crkovnica i 51 u KO Jašunja.

Osnovne vegetacijske karakteristike okoline manastira čine relativno očuvane lišćarske šume. Najveći deo je izdanačkog porekla i gustog sklopa, pa je travnati pokrivač siromašan. Obzirom na prirodne karakteristike staništa, najzastupljenije vrste su hrast kitnjak i cer. Jedan deo borovih kultura, na površini od oko 15 hektara, izgoreo je u požaru 1994. godine, a više od 7 hektara hrastove šume, takođe je stradalo od vatre. Tokom proteklih godina pomenuto područje je rekultivisano i ponovo pošumljeno.

Okolina Jašunjskih manastira

Zavod za zaštitu i naučno proučavanje retkosti NR Srbije je, 1950. godine, stavio pod zaštitu deo šumske sastojine bukve, sa nalazištem retke tercijarne vrste zeleničeta ili lovorvišnje, na 180 hektara. Republički zavod za zaštitu prirode je 1971. godine predložio, a SO Leskovac i SO Crna Trava usvojile preporuku da se režim strogog prirodnog rezervata ograniči na 41,70 hektara.

Lovorvišnja -zeleničje, u Srbiji se javlja jedino na ovoj lokaciji na nekoliko hektara, na dve do tri odvojene površine. Zeleničje predstavlja tercijalni endemorelikt, koji se na ovom mestu javlja jedino na svom prirodnom arealu. Ovu retku vrstu otkrio je Josif Pančić 1886. godine. Na pomenutom lokalitetu razmnožava se vegetativno, cveta i plodonosi. Visine je od jednog do tri metra.

U strogom prirodnom rezervatu, zabranjeno je vršiti bilo kakve promene koje ometaju spontani prirodni razvoj životne zajednice i staništa u celini, koje podrazumevaju svaku vrstu seče i korišćenje lovorvišnje i njeno iznošenje. Zabranjuje se vađenje i iznošenje kamenja i zemlje, ispaša stoke, uklanjanje mahovine i trulih stabala, nedozvoljen je bilo koji lov na sitnu i krupnu divljač, kao i izvođenje bilo koje vrste građevinskih radova.

Strogi prirodni rezervat “Zeleniče“

Stablo se nalazi na imanju Vitomira Nešića u Sejanici, a granicu zaštite čini površina projekcija krošnje drveta. Stablo oskoruše predstavlja kapitalan primerak svoje vrste, kako po starosti i dimenzijama, tako i po dekorativnosti. Krošnja je lepo formirana, širina je veća od visine stabla, što govori o tome da je ono raslo na osami. Relativno je dobrog stanja.

U Srbiji je veoma mali broj starih primeraka oskoruše ovakvih dimenzija, starosti i vitalnosti, te ovo stablo predstavlja interesantan biološki fenomen i retkost. Ova vrsta polako izumire, jer se u prirodi teško razmnožava.

Iako se radi o zaštićenom prirodnom dobru, 2019. godine su spaljivani trava i rastinje u okolini stabla, pa je vatra oštetila koru Oskoruše na severnoj strani prizemnog dela stabla, a oštećena je i oznaka zaštićenog dobra. Meštani Velike Sejanice nisu pružili pomoć u identifikovanju počinioca.

Na prirodnim dobrima III kategorije, u koju je svrstano stablo Oskoruše, zabranjena je seča stabla, lomljenje granja, kidanje lišća, deponovanje bilo kakvog otpada ispod krošnje, loženje vatre u neposrednoj blizini stabla. Biološko-tehničke mere zaštite propisuje Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Spomenik prirode -“Stablo oskoruše“

Skupština opštine Leskovac je na sednici održanoj 2. aprila 2004. godine, donela je odluku o zaštiti spomenika prirode “Kutleški hrast-zapis“, koji se nalazi na imanju Hranislava Stefanovića u selu Kutleš.

U Srbiji je veoma mali broj primeraka hrasta lužnjaka, ovako impozantnih dimenzija i starosti, stoga ovo stablo predstavlja biološki fenomen i pravu retkost.

Kao i kod Oskoruše, stablo Kutleškog hrasta je zabranjeno seći, lomiti granje ili lišće, kao i na drugi način oštećivati drvo i njegovu okolinu. Pre tri godine je, nakon kontrole stanja, uočeno prisustvo štetnih insekata, gusenica, vaši i minera, pa su preduzete agrotehničke mere po preporuci Poljoprivredno stručne i savetodavne službe u Leskovcu.

Spomenik prirode: “Kutleški hrast-zapis“

Check Also

Raspisan konkurs za izbor najboljih sportista i organizacija

Leskovački savez sportova, kao krovna organizacija svih sportskih klubova, sportskih organizacija i granskih sportskih saveza …

Оставите одговор