Početna / DRUŠTVO / GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: Naredbe i preporuke javnim preduzećima i Gradskoj upravi, poseban oprez zbog pijačnog dana u subotu
hotel bell

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: Naredbe i preporuke javnim preduzećima i Gradskoj upravi, poseban oprez zbog pijačnog dana u subotu

Gradski štab za vanredne situacije je danas održao još jednu sednicu na kojoj je bilo reči o novim merama zaštite i prevencije od virusa COVID-19.

Pre svega, direktorka Zavoda za javno zdravlje Leskovac Aleksandra Nikolić je podnela izveštaj o epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada, a nakon toga su usvojene naredbe, zaključci i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije u cilju jednoobraznog postupanja svih organa u uslovima proglašenja vanrednog stanja, u skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije, a radi sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije COVID-19.

Nikolićeva je objasnila da je broj obolelih stanovnika Leskovca od gripa i oboljenja sličnih gripu znatno povećan u 11. izveštajnoj nedelji 2020. godine u odnosu na istu nedelju prethodne godine. 121 lice sa simptomima gripa je registrovano, verovatno zbog toga što Jura, Džinsi, Autostop, Aptiv i druge kompanije koje posluju na teritoriji grada počeli da sprovode zaštitne mere u vidu merenja temperature radnicima i upućivanje istih na lekarske preglede.

Kada govorimo o licima koja su iz inostranstva došla u naš grad i zbog toga upućena na Zavod za javno zdravlje, ukupno se 231 lice se javilo pripravnim epidemilozima i za sada nijedna osoba nije zaražena virusom COVID-19.

Predlog Zavoda za javno zdravlje je da treba nastaviti sa postojećim merama koje su date institucijama i zdravstvenim ustanovama, ali i sprovoditi dezinfekciju na javnim površinama, u prostorijama javnih i javno-komunalnih preduzeća, kao i u sredstvima javnog prevoza.

U daljem toku sednice usvojene su sledeće naredbe, zaključci i preporuke koje će doprineti sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije COVID-19:

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije naređuje se načelniku Gradske uprave grada Leskovca, direktorima javnih i javno komunalnih preduzeća i ustanovama čiji je osnivač Grad Leskovac, da:

-U Gradskoj upravi, javnim i javno komunalnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Leskovac obustave rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.)

-Institucije iz tačke 1. ove Naredbe obavezne su da obezbede nastavak obavljanja poslova koji su se obavljali u neposrednom kontaktu sa strankama i to putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem

-Podneske građana u pisanom obliku preuzimati u rad i kad nisu podneti na propisanim obrascima

-Obustavljanje rada sa strankama putem neposrednog kontakta sprovešće se do dana prestanka vanrednog stanja

-Obavezuju se institucije iz tačke 1. ove Naredbe da na svojoj internet adresi objave adrese elektronske pošte za podnošenje podnesaka građana.

Na osnovu obaveštenja Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Gradski štab za vanredne situacije grada Leskovca, organima grada izdaje sledeću naredbu:

U cilju primene Odluke o zabrani kretanja na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica) u vremenu od 20.00 do 05.00, neophodno je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave dostaviti informacije o organizacijama organa grada Leskovca i javnih i javno komunalnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad koji imaju obavezu obavljanja poslova u navedenom vremenskom periodu.

Pored ovoga, potrebno je dostaviti i podatke o imenu i prezimenu, JMBG i funkciji, odnosno naziv radnog mesta zaposlenih kojima je utvrđena radna obaveza za rad u vremenu od 20.00 do 05.00 časova, u navedenim organizacionim jedinicama.

U skladu sa ovom merom neophodno je što restriktivnije planirati broj zaposlenih za obavljanje poslova u navedenom vremenskom periodu.

Takođe, potrebno je dostaviti navedene podatke za kontakt osobu – koordinatora za svaku organizaciju koja ima zaposlene koji obavljaju poslove u ovom vremenskom periodu.

Dozvole za kretanje za navedeni vremenski period će izdavati Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Nalaže se Javnom preduzeću „Gradska autobuska stanica Leskovac“ da svoj rad organizuje u skladu sa merama Vlade o zabrani međugradskog autobuskog saobraćaja.

Nalaže se JP „Pijaca“ Leskovac da svoj rad organizuje u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije koji se odnosi na organičavanje javnog okupljanja na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Prodavci koji rade u zatvorenom prostoru u obavezi su da nose maske i rukavice za jednokratnu upotrebu.

Nalaže se Gradskoj upravi, Odeljenju komunalne policije da vrši nadzor nad izvršenjem naloženih mera JP „Pijaca“ Leskovac.

Nalaže se JKP „Komunalac“ Leskovac da redovno vrši dezinfekciju ulica, autobuskih stajališta, autobuske stanice, pijačnih prostora i ostalih javnih površina.

Zaključci:

Saglasno obaveštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, povodom funkcionisanja usluge pomoći u kući, Gradski štab za vanredne situacije grada Leskovca donosi sledeći zaključak:

-Gradska uprava, Odeljenje za društvene delatnosti, Centar za socijalni rad Leskovac i Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“, dužni su da obezbede da se usluga pomoći u kući pruža korisnicima u kontinuitetu, uz preduzimanje adekvatnih mera zaštite koje se standardno primenjuju u aktuelnoj situaciji (zaštitne maske, dezinfekciona sredstva i sl.)

-Potreba za pružanjem usluge pomoći u kući dodatno se naglašava u situaciji kada je Odlukom Vlade Republike Srbije zabranjen izlazak starijim licima u kontinuitetu u toku dana.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, Gradski štab za vanredne situacije grada Leskovca donosi sledeći zaključak:

-Ograničeno je okupljanje građana na javnim, otvorenim i zatvorenim prostorima tako da distanca između lica mora biti na 2m, kao i da na površini od 4m2 ne može biti više od jednog lica, a ispred objekata naznačiti ukupan broj lica koja mogu istovremeno boraviti unutar prostora.

-Lica koja zbog radne obaveze i načina organizacije rada objektivno ne mogu primeniti ovu meru izuzimaju se od ograničenja iz tačke 1. ovog Zaključka.

Preporuke:

U skladu sa obaveštenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, imajući u vidu Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja kao i mere prevencije širenja zaraze „koronavirusom“, a na osnovu ovlašćenja poslodavaca utvrđenih Zakonom, radi neophodnog organizovanja procesa rada u uslovima proglašenja vanrednog stanja, Gradski štab za vanredne situacije grada Leskovca doneo je sledeću preporuku:

U planiranju organizacije rada a u cilju smanjenja rizika širenja zaraze, poslodavci trebaju da imaju u vidu da su naročito ugrožena lica sa utvrđenim hroničnim oboljenjima i lica starija od 60 godina i da posebno obrate pažnju da zaštitu uživa roditelj deteta do 12 godina a naročito ukoliko sam vrši roditeljska prava ili je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza.

Prioritetno za navedena lica treba omogućiti rad od kuće, u skladu sa planom rada koji utvrđuje poslodavac odnosno rukovodilac.

Planom rada se utvrđuju obaveze svih zaposlenih i preporuka je da se plan rada priprema na nedeljnom nivou i prilagođava odlukama Vlade, situaciji vezanoj za širenje zaraze i potrebama radnih interesa.

Zaposleni pravo na platu ostvaruju na osnovu činjenice da zaposleni za vreme trajanja vanrednog stanja nastavlja da u punom radnom vremenu obavlja poslove radnog mesta na koje je raspoređen kao i da zaposleni i za vreme obavljanja poslova radnog mesta van prostorija poslodavca, odnosno od kuće ispunjava uslove za ostvarivanja prava na platu i druga prava iz radnog odnosa kao da je radio i poslove obavljao i u prostorijama poslodavca.

Zaposlenima koji imaju obavezu kućne izolacije koja je utvrđena samo radi praćenja stanja (karantin) ne može se utvrditi obaveza dolazaka na rad u prostorije poslodavaca.

Ukoliko privredni subjekti organizuju rad u vremenu od 20.00 do 05.00 časova u bilo kom obliku, pozvane su od Privredne komore da popunjeni obrazac – tabelu sa podacima zaposlenih za čijim radom u noćnoj smeni postoji potreba, dostave na e-mail MINISTARSTVA PRIVREDE: vanrednostanje@privreda.gov.rs

Pogledaj takodje

Penzioner ste a niste dobili poklon paket vitamina – ovo je broj telefona gde možete dobiti informaciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pre nešto više od mesec dana poklon pakete vitamina …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *