Grad Leskovac prvi u Srbiji sufinansira neinvanzivne prenatalne testove

Grad Leskovac je proširio mere populacione politike. Do sada nismo naišli na podatak da se u Republici Srbiji vrši sufinansiranje neinvazivnih prenatalnih testova (u daljem tekstu NIPT) iz gradskog budžeta, što znači da je Leskovac pionir u čitavoj državi u ovom segmentu pružanja podrške trudnicama. Ideja pružanja ovakvog vida podrške realizovana je s ciljem rane detekcije hromozomopatije i smanjenja komplikacija nastalih usled invazivnih prenatalnih testova.

Sve trudnice koje ispunjavaju kriterijume iz pravilnika, mogu dostaviti neophodnu dokumentaciju u vidu zahteva tokom čitave godine.

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi – Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj, a o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za NIPT mišljenje daje tročlana Komisija za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za NIPT.

Visina finansijske pomoći iznosi 20.000 dinara, iznos se refundira jednokratno.

KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANjE PRAVA

Član 3.

Kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za NIPT su sledeći:

– trudnica ima državljanstvo Republike Srbije;

– trudnica ima prebivalište (boravište za interno raseljena lica) na teritoriji grada Leskovca najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva;

– trudnica u momentu podnošenja zahteva ima 35 i više godina;

– trudnica ima loš nalaz dabl i/ili tripl testa;

– trudnica ili otac bebe imaju opterećenu porodičnu anamnezu (imaju potmstvo sa genetskim sindromima, ili postoje gentski sindromi u direktnom linijskom srodstvu do trećeg stepena kod kod trudnice ili oca bebe);

– trudnica koja je imala fmu/smrt ploda u kasnijoj trudnoći;

– trudnica sa blizanačkom ili višestrukom trudnoćom;

– trudnica sa sindromom nestajaćeg blizanca;

– trudnica koja je imala tri i više spontanih pobačaja.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE PRAVA I NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Član 5.

Potrebna dokumenta za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za NIPT su:

– zahtev za ostvarivanje finansijsku pomoć za NIPT;

– uverenje o državljanstvu Republike Srbije trudnice;

– uverenje o prebivalištu trudnice (boravištu za interno raseljena lica);

– fotokopija lične karte ili odštampani podaci sa elektronske lične karte trudnice;

– fotokopija platne kartice ili izvod iz banke sa brojem računa trudnice;

– Fotokopija medicinske dokumentacije kojom se potvrđuju kriterijumi iz člana 3, stava

1., tačke 4.-9.;

– Fotokopija medicinskog izveštaja urađenog NIPT-a i fotokopija fiskalnog računa plaćenog NIPT-a.

Ceo Pravilnik možete preuzeti na zvaničnom sajtu Grada Leskovca istaknutom u odeljku baneri.

Foto: grad Leskovac

Check Also

Istraživanje otkriva da snažni motori čine automobile podložnije nesrećama

Novim vozačima obično se savetuje da kupe jeftin automobil sa malim motorom kako bi stekli …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *